Modernizacja i rozbudowa oświetlenia i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie łącznie na kwotę  10 900 000,00 zł w ramach drugiej pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań:

  1. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Bobowa – dofinansowanie w kwocie 1 000 000,00 zł,
  2. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa – dofinansowanie w kwocie 9 900 000,00 zł.

 

Zdjęcie ilustracyjne