Otrzymano dofinansowanie na modernizację Szkoły Podstawowej w Bobowej!

Staraniem Burmistrza Bobowej Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej” w kwocie 918 494,08 zł. Pozyskane środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

Całkowita wartość projektu stanowi 1 539 379,14 zł.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

– modernizację systemu c.o. w tym modernizację źródła ciepła na pompę ciepła typu powietrze

–woda, instalację nowych i dodatkowych grzejników pod wszystkimi oknami wraz ze sterowaniem miejscowym automatycznym i ręcznym oraz sterowaniem zdalnym, instalację zaworów termostatycznych, równoważących i regulacyjnych,

– termomodernizację stropów

– docieplenie wszystkich stropów nad ogrzewanymi pomieszczeniami wełną mineralną,

docieplenie ścian kolankowych oraz uszczelnienie dachu,

– termomodernizację ściany zewnętrznej w zakresie docieplenia ściany pod dachem styropianem,

– wymianę okien w kotłowni i szatni,

– wymianę drzwi w kotłowni,

– modernizację oświetlenia w zakresie wymiany punktów świetlnych na rozwiązania energooszczędne typu LED,

– montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW.

Projekt zostanie zrealizowany w terminie do 31.12.2021 r.