INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:50 z dnia 29.06.2020 r.

Nazwa biura BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków
Zjawisko/stopień zagrożenia wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2
Obszar Mała Wisła, zlewnie Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz w zlewni Dunaju w granicach państwa (małopolskie)
Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 29.06.2020 do godz. 06:00 dnia 30.06.2020
Przebieg Prognozowane silne opady deszczu będą powodować szybki wzrost poziomu wody lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, możliwe są przekroczenia stanów alarmowych. Na Małej Wiśle w Jawiszowicach, na skutek spływu wód opadowych ze śląska prognozowane jest ponowne przekroczenie stanu alarmowego.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80,00%
Uwagi W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie. W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.
Dyżurny synoptyk Przemysław Plewa
Godzina i data wydania 29.06.2020 – godz. 08:03
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2/obszar : mała Wisła- zlewnia Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły od godz. 12:00 dnia 29.06.2020 do godz. 06:00 dnia 30.06.2020

Źródło informacji: IMGW-PIB