Dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Bobowej”

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w kwocie 122 610,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Bobowej” z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa- MIRS”.

Zadanie obejmuje swoim zakresem budowę:

– boiska do piłki plażowej,

– siłowni zewnętrznej,

– placu zabaw.

Wszystkie w/w obiekty powstaną na kompleksie rekreacyjno – sportowym przy ul. Zielonej w Bobowej. Przyznane dofinansowanie stanowi kolejne środki jakie nasza Gmina otrzymała na zagospodarowanie tego terenu.

Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2020 r.

Dzięki realizacji zadania możliwe będzie stworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz bezpiecznego organizowania wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, jak np. rozgrywki siatkówki plażowej, a co za tym idzie do podniesienia standardu życia mieszkańców. Powstała infrastruktura będzie ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców.