Nowe boiska do badmintona już po odbiorze

W dniu 24 maja 2023 roku dokonano odbioru zadania pn.: „Budowa 2 boisk do badmintona wraz z utwardzeniem terenu wokół boisk na działce 399/4 w Bobowej”. W odbiorze wziął udział Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza.

W ramach realizacji inwestycji na terenie kompleksu rekreacyjno – sportowego przy ulicy Zielonej w Bobowej powstały 2 boiska do badmintona wraz z terenem utwardzonym wokół boisk. Dzięki realizacji tej inwestycji nastąpiło poszerzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Bobowa.

Koszt całkowity zadania wyniósł 149 011,62 zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to 100% wartości inwestycji.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”