Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Stróżnej

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w kwocie 182 570,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Stróżnej” z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa- MIRS”.

Zadanie obejmuje swoim zakresem wykonanie następujących prac:

– wymiana nawierzchni poliuretanowej na bieżni wraz z  wyznaczeniem i malowaniem linii,

– wymiana nawierzchni poliuretanowej na bieżni do skoku w dal wraz z  wyznaczeniem
i malowaniem linii oraz  wymianą belki do skoku w dal,

– remont ogrodzenia wokół w/w obiektów sportowych w tym rozebranie ogrodzenia i słupków i wykonanie nowych słupków stalowych i ogrodzenia z siatki do wysokości 5 m od strony drogi powiatowej,

– zakup nowych siatek do bramek do piłki nożnej,

– wykonanie podłoża z kostki brukowej oraz dostawa i montaż nowych siedzisk stadionowych na potrzeby wykonania trybun dla widowni.

Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2023 r.