Komunikat w sprawie zadania pn. „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z parkingiem i drogą dojazdową”

W związku z odstąpieniem od umowy z wykonawcą zadania pn. „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z parkingiem i drogą dojazdową”, Gmina Bobowa ogłosiła przetarg na kontynuację robót związanych z przedmiotową inwestycją.

Otwarcie ofert planowane jest w dniu 28.04.2023r.

Niezależnie od tego, w toku są procedury związane z rozliczeniem budowy do czasu odstąpienia od umowy.