Komunikat w sprawie Karty Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Karta ułatwia rodzinom 3+ aktywne spędzanie czasu oraz obniża koszty codziennego życia. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2014 poz. 1863 ze zm.) – art. 23 i art. 24 –  zniżki przyznają Partnerzy KDR, czyli instytucje publiczne lub firmy prywatne, które przystąpiły do programu KDR.  Przystąpienie do programu dla instytucji oraz firm ma charakter dobrowolny i bezpłatny.

 Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:

  • współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin
  • możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”
  • zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji
  • realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Równocześnie  dla członków rodzin – przystąpienie do programu Karta Dużej Rodziny jest dobrowolne i bezpłatne, a niesie za sobą korzyści w postaci zniżek i bonifikat na produkty czy usługi oferowane przez Partnerów programu.  

Wykaz partnerów dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny, którzy oferują zniżki i bonifikaty jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

https://empatia.mpips.gov.pl/kdr

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Jednostką odpowiedzialną za realizację Programu KDR na ternie gminy Bobowa jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej. Niezbędnych informacji udzielą pracownicy w siedzibie OPS bądź telefonicznie pod nr tel. 18 35 14 456 wew. 21 lub wew. 22.

DO POBRANIA:

Informacja o uprawnieniach do posiadania KDR