Komunikat: Alternatywne sposoby komunikacji z urzędem

W związku z zagrożeniem koronawirusem uprzejmie prosimy mieszkańców, aby w miarę możliwości wykorzystywali alternatywne sposoby komunikacji z Urzędem Miejskim w Bobowej:

W celu dokonania dowolnej płatności można skorzystać z bankowości elektronicznej. Numery kont bankowych dla każdej płatności znajdują się na indywidualnych fakturach (np. woda, ścieki) i nakazach płatniczych (np. podatki, odpady komunalne). W przypadku opłaty skarbowej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy numer: 61879710130010010002020011

Powyższa prośba ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, których urząd obsługuje. Ma ona charakter profilaktyczny.