Kilkanaście dróg gminnych zostanie wyremontowanych za półtora miliona złotych

Rozpoczęły się prace przy przebudowie i zmianie nawierzchni kilkunastu dróg gminnych we wszystkich miejscowościach na terenie Gminy Bobowa. Wartość robót wynosi blisko półtora miliona złotych, a cześć z nich jest objęta dofinansowaniem z PROW 2014-2020 o łącznej wysokości 652 742 złotych.

 1. Bobowa – PKP – ul. Grochowa w miejscowości Bobowa na długości 294 m
 2. Berdechów – wzdłuż rz. Biała – Bruśnik w miejscowości Bobowa na długości 582 m
 3. Siedliska – Wieś w miejscowości Siedliska na długości 1073 m.
 4. Wilczyska – Jeżów – Zawodzie w miejscowości Wilczyska na długości 268 m
 5. 3-go Maja w miejscowości Bobowa na długości 35 m.
 6. droga działka nr 1109/1 w miejscowości Bobowa na długości 70 m
 7. Sędziszowa – wzdłuż rz. Biała w miejscowości Sędziszowa na długości 65 m
 8. Wilczyska – Jeżów – Zawodzie w miejscowości Wilczyska na długości 105 m
 9. Brzana – Wymysłów w miejscowości Brzana na długości 200 m
 10. Jankowa-Rzeki-Semla w miejscowości Jankowa na długości 230 m
 11. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w miejscowości Stróżna, Siedliska i Berdechów