Informacja na temat wpisu na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Staraniem Burmistrza Bobowej, Stowarzyszenia Twórczości Regionalnej w Bobowej oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński wpisał Bobowską Koronkę Klockową na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Wniosek o wpisanie bobowskich koronek na listę przygotowany został przez Stowarzyszenie Twórczości Regionalnej w Bobowej. Odpowiednia dokumentacja została złożona w Narodowym Instytucie Dziedzictwa jesienią ubiegłego roku. Koronczarki spośród siebie wybrały swoją przedstawicielkę, została nią Ewa Szpila.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przesłanym liście pisze: „Uprzejmie informuję, ze decyzją z dn. 3 marca 2023 r. Bobowska Koronka Klockowa została wpisana na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Serdecznie gratuluję Wnioskodawcom, którzy podejmują wysiłek zachowania pięknej i wyjątkowej tradycji dla przyszłych pokoleń. Mam nadzieję, że wpis przyczyni się do promocji niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenia świadomości ogółu społeczeństwa wagi tradycji i przekazu międzypokoleniowego”.

Bobowska koronka klockowa jest zgodna z definicją niematerialnego dziedzictwa kulturowego Konwencji UNESCO z 2003 roku stanowi dla nas nierozerwalny element lokalnej tradycji, z którą silnie się utożsamiamy, przekazujemy w gronie rodziny oraz w ramach warsztatów. Ta wiedza i umiejętność jak również sama nazwa „bobowska”, wskazuje miejsce lokalnej koronki, swoistego genius loci w naszych sercach. Równie istotny pozostaje jej materialny wymiar w postaci przedmiotów, artefaktów (wzory oraz narzędzia do wykonywania koronki klockowej), mieszkańcy Bobowej i okolic uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego. Jest istotnym elementem promocji Bobowej na całym świecie.