Podsumowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Bobowa 2023

15 marca 2023 roku w sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej odbyło się uroczyste podsumowanie akcji charytatywnej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Bobowa 2023.

Spotkanie rozpoczął Pan Adam Urbanek, który razem z Panem Dariuszem Włodarzem koordynował akcję WOŚP w Bobowej.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej i Pani Małgorzata Molendowicz Przewodnicząca Rady Miejskiej, którzy zabierając głos gratulowali i dziękowali wolontariuszom za tak aktywny udział w akcji, podkreślając jak ważna jest chęć pomocy innym.

Na sali licznie zebrali się wszyscy zaangażowani w pracę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, byli to: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu gminy Bobowa, nauczyciele, wolontariusze kwestujący z puszkami, ich opiekunowie oraz wiele innych osób.

Dla wszystkich wolontariuszy, oraz osób zaangażowanych w pracę na rzecz WOŚP przygotowano podziękowania, które wręczyli Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej i Pani Małgorzata Molendowicz Przewodnicząca Rady Miejskiej.

Zebrani obejrzeli prezentację slajdów z 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która zagrała 29 stycznia na hali sportowej przy SP w Bobowej.

Przez ten dzień na terenie gminy i w okolicy kwestowało 60 wolontariuszy z opiekunami. Środki finansowe zebrane w trakcie tegorocznej edycji przeznaczone zostaną na zakup sprzętu medycznego do walki z sepsą. W tym roku bobowscy wolontariusze zebrali rekordową kwotę: 52 810,59 zł.

Na zakończenie podsumowania odbyła się część artystyczna w wykonaniu Dobrawy Tomasik i Wiktorii Ziobrowskiej z Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach. Wokalistkom towarzyszyła nauczycielka muzyki pani Agata Masztafiak.

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.