Uroczyste otwarcie Domu Kultury i Remizy OSP w Sędziszowej

W czwartek 25 czerwca 2020 r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku Domu Kultury i Remizy OSP w Sędziszowej. Uroczystość rozpoczęła się przed nowo wybudowanym Domem Kultury.

Wśród zaproszonych gości, które wzięły udział w tym wydarzeniu byli: Poseł na Sejm RP Pani Barbara Bartuś, Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Pan Mirosław Waląg, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach Pan Krzysztof Kosiba, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach st. kpt. Pan Waldemar Krok, Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bobowej Pani Małgorzata Molendowicz, Sekretarz Gminy Bobowa Pani Zdzisława Iwaniec, radni gminy Bobowa, ksiądz Jacek Kupiec, druhowie strażacy jednostki OSP Sędzisziowa, sołtys wsi Sędziszowa Pan Stanisław Tabiś, przedstawicielki koła gospodyń wiejskich w Sędziszowej.

Przybyłych gości powitał Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, następnie przedstawił informacje o przebiegu procesu inwestycyjnego Domu Kultury. Kolejno głos zabrali przybyli na tę uroczystość goście, składając gratulacje i wyrazy uznania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tak nowoczesnego budynku w Sędziszowej, po czym nastąpiło przecięcie wstęgi oraz obrzęd poświęcenia Domu Kultury i samochodu bojowego dla jednostki OSP w Sędziszowej. Poświęcenia dokonał ksiądz Jacek Kupiec rektor kościoła pw. Świętego Mikołaja w Siedliskach.

Zadanie pn. „Budowa wielofunkcyjnego Domu Kultury w Sędziszowej współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 499 372,00 zł. Wartość całkowita zadania wyniosła 1 360 232,36 zł. Inwestycja swoim zakresem obejmowała wykonanie robót budowlanych, robót instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznej. Celem realizacji projektu był rozwój działalności kulturalnej na terenie miejscowości Sędziszowa, poprzez budowę jednego wielofunkcyjnego domu kultury. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Zadanie pn. „Budowa wielofunkcyjnego Domu Kultury w Sędziszowej współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 499 372,00 zł. Wartość całkowita zadania wyniosła 1 360 232,36 zł. Inwestycja swoim zakresem obejmowała wykonanie robót budowlanych, robót instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznej. Celem realizacji projektu był rozwój działalności kulturalnej na terenie miejscowości Sędziszowa, poprzez budowę jednego wielofunkcyjnego domu kultury. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”