Debata ekspercka „Bądź gotów! Zanim w Krakowie zawyją syreny”

Ponad 1.000 osób wzięło udział w pierwszej debacie „Bądź gotów! Zanim w Krakowie zawyją syreny” na temat nowego systemu obrony cywilnej miasta. Ze względu na olbrzymie zainteresowanie organizatorzy musieli zmienić salę na dwa razy większą! Mimo tego dla kilkuset Krakowian z listy rezerwowej nie starczyło miejsca. Na widowni wszystkie miejsca były zajęte, pomimo że tego wieczoru Polska grała z Austrią na Euro 2024.

Filmowa relacja z Debaty dostępna jest na kanale YouTube Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski: https://youtu.be/5-qPpbo5enY

Kraków jako pierwsze miasto w kraju rozpoczął tak szeroką dyskusję na temat obrony cywilnej. W Auditorium Maximum UJ padły m.in. konkretne deklaracje, co do audytu miejskich schronów oraz prowadzenia praktycznych szkoleń z instrukcjami, jak się zachować w sytuacji zagrożenia.

Na zaproszenie Aleksandra Miszalskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Jakuba Koska, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa oraz Kazimierza Barczyka, Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski i koordynatora projektu w debacie wzięli udział znakomici eksperci:

– Jacek Bartosiak – założyciel Strategy&Future 

– Marek Budzisz – analityk Strategy&Future 

oraz Doradcy Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniak-Kamysza

– gen. Mieczysław Bieniek – były Zastępca Dowódcy NATO ds. Transformacji 

– gen. broni Edward Gruszka – były Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych.

Zaproszeni goście byli zaskoczeni obecnością tylu osób, które zdecydowały się wziąć udział „na żywo” w debacie o obronie cywilnej w Krakowie.

Jeszcze nigdy w Polsce nie brałem udziału w spotkaniach na tak trudne tematy z  tak liczną publicznością. To robi wrażeniekomentował Jacek Bartosiak.

Frekwencja mnie nie dziwi, bo każdy zadaje sobie dziś pytania, co robić w przypadku zagrożenia. Jak się zachować, gdzie się schronić? Myślę, że na te pytania trzeba podać konkretne odpowiedzi mówi Jakub Kosek, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa. – Po tym spotkaniu w pierwszej kolejności musimy wykonać trzy rzeczy: po pierwsze przegląd wszystkich procedur, druga sprawa to przegląd infrastruktury, a trzecia to przygotowanie i dystrybucja materiałów z konkretnymi instrukcjami.

Generał Mieczysław Bieniek wspomniał o fortach dawnej Twierdzy Kraków, których mamy w Krakowie blisko czterdzieści. Wiele z nich mogłoby stać się schronami.

– Oprócz fortów mamy także kilkadziesiąt schronów w mieście. Mamy dużo obiektów wielkopowierzchniowych z garażami. Trzeba sprawdzić, które z tych obiektów mogą wytrzymać uderzenie bomby 500-funtowej.

Marek Budzisz odwołał się m.in. do doświadczeń Szwecji:

Bierzmy przykład od naszych sojuszników. Na przykład mieszkańcy Szwecji już od dawna są przygotowani na przetrwanie pierwszych 7 dni w przypadku wojny czy innych zagrożeń. U nas to wszystko jeszcze kuleje. Nie możemy liczyć na to, że rząd, samorządy, zrobią wszystko za nas. Musimy być przygotowani, a brakuje nam obecnie nawet takich podstawowych informacji jak przetrwać bez telefonów, prądu, komunikacji, sklepów. Liczymy, że przygotowana przez nas publikacja będzie uzupełniana po kolejnych spotkaniach i debatach z mieszkańcami. Jak widać po frekwencji temat debaty wzbudził ogromne zainteresowanie mieszkańców, zwłaszcza pań, które – jak wiadomo – stoją na straży ogniska domowego.

Olbrzymią rolę kobiet w przygotowaniu obrony cywilnej kraju podkreślał również Jacek Bartosiak.

– Jest przewaga kobiet na sali dzisiaj. Zdecydowana przewaga. Myślę, że tak liczna obecność kobiet jest spowodowana tym, że w obronie cywilnej punktem ciężkości i w ogóle systemu odporności państwa, rozumianego w zakresie ochrony cywilnej, są kobiety i ich stosunek, przede wszystkim mentalny, do nas wszystkich.

Zdaniem ekspertów biorących udział w debacie obrona cywilna kraju jest równie ważna jak wojskowa. Dobrze zorganizowana pełni funkcję odstraszającą. Trzeba więc działać już dziś, nim będzie za późno.

Podkreślał to generał Edward Gruszka.Osobiście uważam, że nasz potencjalny przeciwnik nie zdecyduje się na atak na którykolwiek z krajów będącym w NATO, ale jako wojskowy wiem, że zawsze powinniśmy być przygotowani na najgorszy wariant.

Zaproszeni na debatę eksperci liczą, że dużo się zmieni po uchwaleniu przez Sejm ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, nad którą pracuje obecnie nasz rząd.

W Polsce bez działania ludzi, organizacji pozarządowych czy firm zaangażowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego budowa systemu obrony cywilnej kraju się nie powiedzie – przekonuje Marek Budzisz.

Poinformował również, że zespół Strategy&Future przygotował na debatę wersję roboczą Poradnika „Jak przetrwać w bloku w czasie kryzysu”. Eksperci planują m.in. przygotowanie kolejnych poradników dla celów szkoleniowych.

Debatę przygotowało Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski we współpracy z Samorządem Miasta Krakowa, a Patronat Honorowy objął Wicepremier i Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który przesłał list do Uczestników. „Jako Minister Obrony Narodowej swój główny wysiłek koncentruję na zapewnieniu bezpieczeństwa Polsce i Jej obywatelom. Bezpieczeństwo ma wymiar przede wszystkim militarny, ale nie tylko. (…)  Doświadczenia naszych sąsiadów zza wschodniej granicy pokazują, jak ważne jest współdziałanie wojska, instytucji cywilnych a także świadomych obywateli. Dlatego Ministerstwo Obrony Narodowej współpracuje z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w procesie przygotowania ustawy regulującej kwestie ochrony ludności oraz Obrony Cywilnej na wypadek wojny.

Edukacja i świadomość to fundamenty naszej gotowości na wszelkie zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu. Dlatego dziękuję Organizatorom debaty za poruszanie tak istotnych kwestii, propagowanie wiedzy i budowanie świadomości społecznej. Gotowość na sytuacje kryzysowe to nie tylko obowiązek, ale także nasza odpowiedzialność”. – odczytał Kazimierz Barczyk, moderator debaty.

Temat jest bardzo ważny, dlatego już dziś zapraszamy mieszkańców Krakowa i Małopolski do udziału w kolejnych, już bardziej praktycznych spotkaniach w ramach realizowanego przez nas programu „Bądź gotów! Zanim w Krakowie zawyją syreny”. Bądźmy przygotowani w Krakowie! – stwierdził na koniec Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Poinformował również, że wszyscy uczestnicy debaty w najbliższych dniach, otrzymają do konsultacji roboczą wersję Poradnika „Jak przetrwać w bloku w czasie kryzysu”.

Zdjęcie: krakow.naszemiasto.pl