CodeWeek w ZSO – kodujemy roboty Lego

Uczyliśmy roboty jeździć pomiędzy przeszkodami (nogi od stołów) i wykonywać skomplikowane figury akrobatyczne (pętle i ósemki), a także reagować na kolor i dotyk. Bawiliśmy się w „chłopców radarowców” wykorzystując sensor generujący ultradźwięki do pomiaru odległości. Wszystkie nabyte w trakcie zajęć umiejętności wykorzystane zostały do skonstruowania robotów bojowych, które stoczyły pojedynek na arenie złożonej ze szkolnych stolików.