Święto Babci i Dziadka w Samorządowym Przedszkolu w Wilczyskach

Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejszy dzień, w których obdarzani są oni szczególnymi dowodami miłości ze strony swoich wnucząt. Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka przedszkolaki świętowały 24.01.2017 r. w Domu Kultury w Wilczyskach. Jak zwykle babcie
i dziadkowie nie zawiedli, ku radości dzieci i chętnie skorzystali z zaproszenia.
Na początku dzieci zaprezentowały jasełka, a następnie każda z grup pod kierunkiem wychowawczyń przygotowała część artystyczną. Wnuczęta wyraziły swoją miłość
i wdzięczność do ukochanych osób śpiewając piękne piosenki i recytując wiersze. Goście byli poruszeni. Na zakończenie występów Pani Grażyna Zięba podziękowała szanownym gościom za przybycie oraz złożyła najserdeczniejsze życzenia. Następnie dzieci zaśpiewały gromkie “sto lat” po czym wręczyły im przygotowane niespodzianki. Babcie i dziadkowie zostali zaproszeni również na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

„Bo na świecie nie znajdziecie
Takich bajek i zagadek
Jakie wnukom opowiada
Moja Babcia i mój dziadek…”

Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy samych pięknych chwil
w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków jak w tym dniu.