XXIII Ogólnopolski Konkurs Koronki Klockowej

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa
oraz Stowarzyszenie Twórczości Regionalnej
zapraszają do udziału
w XXIII Ogólnopolskim Konkursie Koronki Klockowej – Bobowa 2017

 

Ogólne założenia konkursu:

Prace wykonane techniką koronki klockowej oceniane będą w 6 kategoriach:

– czterech kategoriach dla dorosłych

– dwóch  kategoriach przeznaczonych dla dzieci

Kategorie dla dorosłych:

 • Tradycyjna koronka klockowa małoparkowa
 • Koronka wieloparkowa i łączona z płótnem
 • Nowoczesna koronka – autorska
 • Nowoczesna koronka  – nieautorska

 Kategorie dla dzieci:

 • Dzieci do lat 15
 • Młodzież od 16 do 18 lat
   
  Regulamin XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Koronki Klockowej
  – Bobowa 2017
  I. Ogólne założenia konkursu:
  1. Prace wykonane techniką koronki klockowej oceniane będą w 6 kategoriach:
  -czterech kategoriach dla dorosłych
  – dwóch kategoriach przeznaczonych dla dzieci
  1.1. Kategorie dla dorosłych:

  I. Tradycyjna koronka klockowa małoparkowa
  II. Koronka wieloparkowa i łączona z płótnem
  III. Nowoczesna koronka – autorska
  IV.Nowoczesna koronka – nieautorska

  1.2. Kategorie dla dzieci:

  I. Dzieci do lat 15
  II. Młodzież od 16 do 18 lat

  2. Uczestnik konkursu może złożyć prace tylko w jednej kategorii konkursowej, którą sam zadeklaruje.
  3. Uczestnik składa wykonane własnoręcznie od 1 do 3 prac (komplet uważany jest za jedną pracę).
  4. Złożenie tylko jednej pracy w danej kategorii obniży punktację, ponieważ Komisja Konkursowa nie będzie miała pełnego obrazu poziomu umiejętności uczestnika.
  5. Uczestnik podaje oprócz swoich danych osobowych, imię i nazwisko osoby, która zaprojektowała dany wzór (w przypadku kategorii I, II, IV) – jeśli praca nie ma charakteru autorskiego.
  6. Do konkursu nie mogą być zgłaszane prace prezentowane w poprzednich edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Koronki Klockowej w Bobowej.
  7. Prace należy złożyć do 15 sierpnia 2017 roku w siedzibie Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, ul. Grunwaldzka 18.
  8. Bez względu na kategorię do jakiej zostanie zdeklarowana dana praca Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę przede wszystkim: nawiązanie do tradycyjnych i oryginalnych wzorów, estetykę i technikę wykonania, walory plastyczne.
  9. Prace złożone na konkurs są zwracane ich twórcom. Prace można odbierać od dnia 10.09.2017r.
  10. Komisja Konkursowa przyzna nagrody pieniężne i rzeczowe oraz dyplomy w poszczególnych kategoriach. Ilość nagród oraz ich wysokość należy do kompetencji Komisji Konkursowej.
  11. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie trwania XVIII Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej.
  12. Na zakończenie Festiwalu zostanie przyznana nagroda gości festiwalu oraz wystawców dla najpiękniejszej koronki. Zostanie wybrana jedna praca spośród czterech kategorii dla dorosłych.
  II.Szczegółowe założenia konkursu:

  KATEGORIA DOROŚLI

  I. Tradycyjna koronka klockowa

  1. Do konkursu w tej kategorii może przystąpić każdy z wyjątkiem członków Komisji Konkursowej.
  2. Uczestnik składa pracę zgodną z tradycyjnymi bobowskimi motywami (np. tulipany, liście kasztanowca, dębu, aniołki, główki, kacze łapy, ślimaki itp.) koronki klockowej małoparkowej wykonanej z nici lnianych.
  3. Wymiary pracy nie są ograniczone, musi on być jednak praktyczny, aby koronka mogła zostać wniesiona przez drzwi.
  4. Pracę należy przygotować w taki sposób, żeby można ją było zamieścić na wystawie.
  5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do korzystania ze zdjęć prac konkursowych do celów reklamowych lub tworzenia innych materiałów promujących festiwal.
  6. Uczestnik konkursu pozostaje wyłącznym właścicielem swojej pracy.
  7. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie podczas XVIII Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej.
  8. Pracę na konkurs można dostarczyć w dowolny sposób. Proponuje się użyć opakowania, dzięki któremu można będzie odesłać pracę.
  9. Prace oceniane będą przez niezależną Komisję Konkursową.
  II. Koronka wieloparkowa i łączona z płótnem (wielo-i małoparkowe)

  1. Do konkursu w tej kategorii może przystąpić każdy z wyjątkiem członków Komisji Konkursowej.
  2. Uczestnik składa pracę wykonaną z nici i tkanin lnianych.
  3. Wymiary pracy nie są ograniczone, musi on być jednak praktyczny, aby koronka mogła zostać wniesiona przez drzwi.
  4. Pracę należy przygotować w taki sposób, żeby można ją było zamieścić na wystawie.
  5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do korzystania ze zdjęć prac konkursowych do celów reklamowych lub tworzenia innych materiałów promujących festiwal.
  6. Uczestnik konkursu pozostaje wyłącznym właścicielem swojej pracy.
  7. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie podczas XVIII Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej.
  8. Pracę na konkurs można dostarczyć w dowolny sposób. Proponuje się użyć opakowania, dzięki któremu można będzie odesłać pracę.
  9. Prace oceniane będą przez niezależną Komisję Konkursową.
   
  III. Nowoczesna koronka -autorska

  1. Do konkursu w tej kategorii może przystąpić każdy z wyjątkiem członków Komisji
  Konkursowej.
  2. Uczestnik może zgłosić prace, która nie została jeszcze nigdzie opublikowana. Praca ma mieć charakter autorski, niestandardowy. Do pracy należy dołączyć projekt, według którego została wykonana (rysunek techniczny, konspekt).
  3. Wymiary pracy nie są ograniczone, musi on być jednak praktyczny, aby koronka mogła zostać wniesiona przez drzwi.
  4. Pracę należy przygotować w taki sposób, żeby można ją było zamieścić na wystawie.
  5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do korzystania ze zdjęć prac konkursowych do celów reklamowych lub tworzenia innych materiałów promujących festiwal.
  6. Uczestnik konkursu pozostaje wyłącznym właścicielem swojej pracy.
  7. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie podczas XVIII Międzynarodowego Festiwalu koronki Klockowej.
  8. Pracę na konkurs można dostarczyć w dowolny sposób. Proponuje się użyć opakowania, dzięki któremu można będzie odesłać pracę.
  9. Prace są oceniane przez niezależną Komisję Konkursową.
  IV.Nowoczesne koronki – nieautorska

  1. Do konkursu w tej kategorii może przystąpić każdy z wyjątkiem członków Komisji Konkursowej.
  2. Uczestnik może zgłosić 3 prace. Sama praca musi być zrealizowana według projektu innego autora. W związku z tym należy koniecznie podać imię i nazwisko projektanta.
  3. Wymiary pracy nie są ograniczone, musi on być jednak praktyczny, aby koronka mogła zostać wniesiona przez drzwi.
  4. Pracę należy przygotować w taki sposób, żeby można ją było zamieścić na wystawie.
  5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do korzystania ze zdjęć prac konkursowych do celów reklamowych lub tworzenia innych materiałów promujących festiwal.
  6. Uczestnik konkursu pozostaje wyłącznym właścicielem swojej pracy.
  7. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie podczas XVIII Międzynarodowego Festiwalu koronki Klockowej.
  8. Pracę na konkurs można dostarczyć w dowolny sposób. Proponuje się użyć opakowania, dzięki któremu można będzie odesłać pracę.
  9. Prace są oceniane przez niezależną Komisję Konkursową.

  KATEGORIA DZIECI

  I. Dzieci do lat 15

  1. Do konkursu może przystąpić każde dziecko w wieku do 15 lat.
  2. Dzieci mogą zgłaszać maksymalnie trzy prace, które traktowane będą jako jedna praca konkursowa.
  3. Wymiary pracy nie są ograniczone, musi on być jednak praktyczny, aby koronka mogła zostać wniesiona przez drzwi.
  4. Pracę należy przygotować w taki sposób, żeby można ją było zamieścić na wystawie.
  5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do korzystania ze zdjęć prac konkursowych do celów reklamowych lub tworzenia innych materiałów promujących festiwal.
  6. Uczestnik konkursu pozostaje wyłącznym właścicielem swojej pracy.
  7. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie podczas XVIII Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej.
  8. Pracę na konkurs dostarczyć można w dowolny sposób. Proponuje się użyć opakowania, dzięki któremu można będzie odesłać pracę.
  9. Prace są oceniane przez niezależną Komisję Konkursową.

  II. Młodzież od 16 do 18 lat

  1. Do konkursu może przystąpić młodzież w wieku od 16 do 18 lat.
  2. Uczestnik może zgłaszać maksymalnie trzy prace, które traktowane będą jako jedna praca konkursowa.
  3. Wymiary pracy nie są ograniczone, musi on być jednak praktyczny, aby koronka mogła zostać wniesiona przez drzwi.
  4. Pracę należy przygotować w taki sposób, żeby można ją było zamieścić na wystawie.
  5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do korzystania ze zdjęć prac konkursowych do celów reklamowych lub tworzenia innych materiałów promujących festiwal.
  6. Uczestnik konkursu pozostaje wyłącznym właścicielem swojej pracy.
  7. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie podczas XVIII Międzynarodowego Festiwalu Koronki
  Klockowej.
  8. Pracę na konkurs można dostarczyć w dowolny sposób. Proponuje się użyć opakowania, dzięki któremu można będzie odesłać pracę.
  9. Prace są oceniane przez niezależną Komisję Konkursową