Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew

Z dniem 17 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, zmieniająca zasady usuwania drzew i krzewów.

Osoby fizyczne, zainteresowane usunięciem drzew ze swojej nieruchomości, zobowiązane są zgłosić ten fakt do Urzędu Miejskiego w Bobowej.

Obowiązek zgłoszenia zamiaru wycięcia drzew dotyczy tych drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
  • 65 cm –w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
  • 50 cm –w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Wzór zgłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bobowa – bezpośredni odnośnik.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych zmian można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bobowej, pokój nr 21 lub telefonicznie pod nr  (18) 3514300, wew. 26.