XX Gminny Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży w Bobowej

W dniu 30 maja 2019r. odbył się XX Gminny Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży.
W wydarzeniu wzięło udział 6 zespołów: Przedszkole Samorządowe z Bobowej ze spektaklem pt.: „Królewna Śmieszka”, Teatr „Teatrzyk spod ławki” ze Szkoły Podstawowej w Wilczyskach z przedstawieniem pt. „Jak wyginęli królewicze”, Teatr „Iskierki” ze Szkoły Podstawowej w Jankowej z przedstawieniem pt.: „Balladyna”, Teatr „Marionetka” ze Szkoły Podstawowej w Siedliskach ze spektaklem pt.: „O królewnie, piekarczyku i pieczeniu chleba”, klasa II b i III b ze Szkoły Podstawowej w Bobowej ze spektaklem pt.: „Jędrek Jeżyk”, Teatr „Szpila” ze Szkoły Podstawowej w Stróżnej z przedstawieniem pt.: „Balladyna”.

Celem przeglądu było:
– podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji teatralnych,
– tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży,
– inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej i wychowawczej,
– prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych,
– twórcze poszukiwanie rozwiązań inscenizacyjnych i scenograficznych,
– upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży,
– wymiana doświadczeń między pedagogami i instruktorami teatralnymi.

Jury w składzie:

Przewodniczący Komisji – Bogdan Krok,

Członek Komisji – siostra Justyna Dombek,

Członek Komisji – Anna Kamień po naradach postanowiło przyznać następujące lokaty:

I miejsce i Złotą Maskę: Teatr „Marionetka” ze Szkoły Podstawowej w Siedliskach
II miejsce i Srebrną Maskę: Teatr „Iskierki” ze Szkoły Podstawowej w Jankowej
III miejsce i Brązową Maskę: Uczniowie klasy II b i III b ze Szkoły Podstawowej w Bobowej

Wszystkie zespoły teatralne otrzymały dyplomy oraz słodycze za udział w Przeglądzie, natomiast zwycięscy otrzymali statuetki: Złotą Maskę, Srebrną Maskę oraz Brązową Maskę.
Organizatorem wydarzenia było Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, które zaprosiło do udziału grupy teatralne działające w szkołach na terenie gminy i ufundowało nagrody.

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa jak i Jury serdecznie gratulują Laureatom i życzą dalszych sukcesów teatralnych, dziękując również nauczycielom za duży wkład pracy jaki włożyli w przygotowanie dzieci i młodzieży do udziału w przeglądzie.