Udział przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolic w Ogólnopolskim Spotkaniu Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich – „Maróz 2019”

Przedstawiciele stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolic brali po raz pierwszy udział w dniach 23 – 25 maja 2019 r. w XVIII Spotkaniu Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich – „Maróz 2019 – Akademia Skutecznego Działania”. Promowali Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolic ale też naszą gminę Bobowa. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem pytali o nasze działania na rzecz dzieci i młodzieży, warsztaty, wycieczki, kolonie. Folderki i widokówki o bobowskiej koronce klockowej cieszyły się dużym zainteresowaniem. Pytano o możliwości warsztatów koronkarskich, noclegów. Przedstawiliśmy też krótko (ograniczone ramy czasowe) na zajęciach warsztatowych dziedzictwo kulturowe Ziemi Gorlickiej a zwłaszcza zabytki z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Na spotkaniu panowała rodzinna atmosfera, wyróżniał je profesjonalizm, świetna organizacja i kreatywność oraz ciekawe warsztaty tematyczne. Liczba uczestników to ponad 300 osób z całej Polski. Było to już XVIII Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich – „Maróz 2019”. 

Anna Wiejaczka –

uczestnik spotkania