Była Pani Sołtys wsi Stróżna i Radna Rady Miejskiej Bobowej Barbara Baran czyta dzieciom w SP w Stróżnej

„Dziękuję, przepraszam i proszę,
Trzy słówka za małe trzy grosze.
I grzeczny królewicz, i grzeczna królewna
Znają te słówka na pewno.

Trzy słówka za małe trzy grosze
Dziękuję, przepraszam i proszę.

To przecież niewiele kosztuje,
Gdy powiesz uprzejmie : dziękuję!
Korona ci z głowa nie spadnie na pewno
Nawet, gdy jesteś królewną.”
Galica

29 maja br. tuż przed rozpoczynającym się tygodniem, w którym cała Polska włącza się w akcję głośnego czytania zorganizowaliśmy spotkanie czytelnicze. Celem tych przedsięwzięć jest zawsze nie tylko głośne czytanie popularnych utworów, ale też zastanowienie się nad ich przesłaniem. Zaproszonym gościem była Pani Barbara Baran. Pan Dyrektor Andrzej Płaziński witając Jej osobę powiedział, że Pani Barbara niedawno pożegnała się ze swoją publiczną działalnością przechodząc na zasłużony odpoczynek. Jej wspomnienia ze swojej pracy społecznej zamieszczone zostały na łamach lokalnej gazety „Nasza Bobowa”. Nasza prelegentka przybliżyła uczniom, że każdy człowiek niezależnie od wieku powinien w swoim kodeksie dobrego zachowania posługiwać się trzema magicznymi słowami : proszę, dziękuję, przepraszam. Chcąc podkreślić rangę ponadczasowych zwrotów wybrała do czytania trzy utwory: „Czarodziejskie słowo” W. Osiejewa, „Miś Beniamin mówi dziękuję” C. Freedman, „ Franklin mówi przepraszam” S. Jennings. Pani Barbara przeczytawszy wybrane teksty nawiązała z dziećmi rozmowę. Powiedziała m.in., że w swojej 28-letniej pracy z ludźmi doświadczyła jak bardzo ważne są to słowa. Dzięki tym prostym, a jakże niezwykłym sformułowaniom życie może stać się lepszym, piękniejszym, bardziej przyjaznym. Przedszkolne dzieci wraz z wychowawczynią Panią Zofią Szurą za patronat nad przedszkolem swoją wdzięczność Pani Barbarze wyraziły małymi serduszkami w piosence zacytowanej na początku tego artykułu. Na zakończenie tego pięknego spotkania dzieci, które brały udział w akcji zbierania naklejek wręczanych z ogromną życzliwością i zaangażowaniem przez Panie wychowawczynie klas I-III Elżbietę Kurzawę, Wiesławę Wiatr, Joannę Purgal i bibliotekarkę Agatę Jankowską związanych z promocją wzorowego czytelnictwa otrzymały wartościowe książki, które wręczyli im Dyrektor szkoły oraz gość spotkania Pani Barbara Baran. Nagrody książkowe zostały ufundowane przez Dyrektora szkoły Andrzeja Płazińskiego, rodziców Katarzynę i Romana Cygnarowiczów oraz Agatę i Jacka Jankowskich. Na szczególne uznanie zasługuje postawa syna Państwa Cygnarowiczów – Tomasza, który bardzo zaangażował się w czytelnictwo i przekazał swoje oszczędności w kwocie 150 zł na zakup nowości wydawniczych. Z kolei mama jednego z uczniów Pani Alicja Waląg przekazała 120 książek dla dzieci i młodzieży jako dar do biblioteki szkolnej. I w tym miejscu pragniemy dla wszystkich zastosować jedno z magicznych słów – DZIĘKUJEMY!