XVI Gminny Konkurs Ekologiczny

18 marca 2016 r. w Szkole Podstawowej w Jankowej odbył się  XVI Gminny Konkurs Ekologiczny pt. „Upowszechniamy zdrową żywność”. W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu naszej gminy.

Konkurs swoją obecnością zaszczycili: Burmistrz Bobowej – pan Wacław Ligęza, Przewodniczący  Rady Miejskiej – pan Stanisław Tabiś, Inspektor Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej – pani Barbara Falisz, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – pan Ryszard Forczek.

Alicja Rodak – dyrektor szkoły bardzo serdecznie powitała uczestników konkursu i ich opiekunów oraz zaproszonych gości. Zaszczyt otwarcia konkursu przypadł pani Grażynie Kurzawa – prezes Ligi Ochrony Przyrody w Gorlicach.

Do konkursu przystąpiło łącznie 32 uczniów, którzy pisali test odpowiedni dla swojej kategorii, przygotowany przez komisję konkursową powołaną przez Powiatowe Centrum Edukacji w Gorlicach. Komisja Konkursowa w składzie: przewodnicząca – pani Barbara Falisz, członkowie – nauczyciele przyrody i biologii wyłoniła następujących zwycięzców:

w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce ex aequo
– Martyna Popiela (38 pkt), ZS nr 1 w Bobowej
– Aleksander Prokop (38 pkt), ZS nr 1 w Bobowej

II miejsce ex aequo
– Gabriela Magiera (37 pkt), ZS nr 1 w Bobowej
– Magdalena Pawlak (37 pkt), SP w Jankowej

w kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce
– Natalia Job (33 pkt), Gimnazjum w Brzanie

II miejsce
– Paulina Lichoń (28 pkt), ZS nr 1 w Bobowej

III miejsce
– Kaja Walicka (27 pkt), ZS nr 1 w Bobowej

w  kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce

– Klaudia Zięcina (22 pkt), ZSO w Bobowej

II miejsce

Agnieszka Lepa (18 pkt), ZSO w Bobowej

 Zwycięzcom i pozostałym uczestnikom konkursu nagrody książkowe  i dyplomy wręczali: Burmistrz Bobowej – pan Wacław Ligęza i Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Stanisław Tabiś.

Na zakończenie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jankowej Alicja Rodak w imieniu wszystkich nagrodzonych podziękowała Burmistrzowi Bobowej za ufundowanie nagród, a wszystkim uczestnikom gratulowała i życzyła dalszych sukcesów.

W czasie oceniania testu uczestnicy konkursu a także uczniowie naszej szkoły brali udział w warsztatach szkoleniowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy prowadzonych przez studentów Ratownictwa Medycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Przyszli ratownicy w ciekawy, kształcący i pouczający sposób zaprezentowali fachową pomoc w niebezpiecznych i zagrażających życiu sytuacjach. Warsztaty przeprowadzili w dwóch częściach: teoretycznej i praktycznej. Każdy uczestnik pod okiem fachowca mógł indywidualnie i samodzielnie spróbować udzielić pierwszej pomocy, która niejednokrotnie ratuje ludzkie życie. Warsztaty spotkały się z ogromnym zaciekawieniem, a przede wszystkim odegrały rolę kształcącą i utwierdzającą młodego człowieka, że w chwili zagrożenia każdy z nas może stać się bohaterem ratującym ludzkie życie. Podziękowania dla młodych, wspaniałych ratowników, którzy podejmują tak ważne wyzwania i zadania.

01-IMG_2428 1-IMG_2549 02-IMG_2437 2-IMG_2552 03-IMG_2438 3-IMG_2555 04-IMG_2443 4-IMG_2556 05-IMG_2448 5-IMG_2558 06-IMG_2455 6-IMG_2566 07-IMG_2457 7-IMG_2600 08-IMG_2460 09-IMG_2461 10-IMG_2463 11-IMG_2466 12-IMG_2467 13-IMG_2468 14-IMG_2469 15-IMG_2480 16-IMG_2486 17-IMG_2488 18-IMG_2490 19-IMG_2491 20-IMG_2492 21-IMG_2498 22-IMG_2506 23-IMG_2507 24-IMG_2508 25-IMG_2510 26-IMG_2511 27-IMG_2512 28-IMG_2519 29-IMG_2523 30-IMG_2531 31-IMG_2542 32-IMG_2543 33-IMG_2570 34-IMG_2571 35-IMG_2574 36-IMG_2579 37-IMG_2581 38-IMG_2582 39-IMG_2584 - Kopia 40-IMG_2585 - Kopia 41-IMG_2586 - Kopia 42-IMG_2587 - Kopia 43-IMG_2589 44-IMG_2590 45-IMG_2591 46-IMG_2592 47-IMG_2596

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *