XIX Dożynki Województwa Małopolskiego w Bobowej

W dniu 27 sierpnia 2017r. w Bobowej odbyły się XIX Dożynki Województwa Małopolskiego. Organizatorami wydarzenia byli: Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Jacek Krupa oraz Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza którzy przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miejskiego w Bobowej oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa zrealizowali jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych organizowanych w Małopolsce.

Święto będące wyrazem dziękczynienia za owocne plony zgromadziło w miasteczku Bobowa 30 delegacji z całej Małopolski. Wśród przybyłych gości znaleźli się mieszkańcy Gmin: Bobowa, Tarnów, Pałecznica, Rzepiennik Strzyżewski, Wiśniowa, Wierzchosławice, Andrychów, Zawoja, Ryglice, Wojnicz, Spytkowice, Koszyce, Gnojnik, Niepołomice, Piwniczna-Zdrój, Zembrzyce, Michałowice, Zator, Wolbrom, Radziemice, Łapanów, Skrzyszów, Łososina Dolna, Krzeszowice, Radgoszcz, Radłów, Wietrzychowice, Maków Podhalański, Gorlice oraz Proszowice.

Uroczyste wydarzenie rozpoczęło się na placu Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Bobowej. Drużba Dożynek Pan Marcin Wąs powitał zgromadzonych gości: Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupę, Burmistrza Bobowej Pana Wacława Ligęzę, Dyrektora Kancelarii Zarządu Pana Witolda Kochana, Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego Pana Stanisława Pasonia, Starostów Dożynek Państwa Urszulę i Jana Mucha, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bobowej Pana Stanisława Tabisia, Sekretarz Gminy Panią Zdzisławę Iwaniec, Wicestarostę Powiatu Gorlickiego Pana Jerzego Nalepkę oraz Proboszcza Księdza dr Mariana Chełmeckiego. Następnie uroczysta procesja wyruszyła wokół Kościoła podczas której Biskup Diecezji Tarnowskiej dr Andrzej Jeż poświęcił barwne dzieła sztuki- wieńce dożynkowe. Po czym w asyście duchownych, gości, reprezentacyjnej grupy dożynkowej- Jankowej oraz pocztów sztandarowych wyruszyli do świątyni, by podziękować Bogu za tegoroczne plony.

Proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej ksiądz dr Marian Chełmecki podczas nabożeństwa powiedział: „Wierzę w to mocno, że dziś te najpiękniejsze wieńce dożynkowe z województwa małopolskiego przyniesione do bobowskiego kościoła, które przed chwilą uroczyście poświęcił biskup diecezjalny Andrzej Jeż są podziękowaniem dla Stwórcy. Rolnicy nigdy nie zapomnieli komu zawdzięczają wzrost każdego źdźbła zbóż, potrafią być wdzięczni, a wdzięczność jest cecha ludzi pokornych i szlachetnych.”

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej Biskup dr Andrzej Jeż, który w homilii podkreślił jak ważną rolę odgrywa ziemia, której stwórcą jest Bóg pełen miłosierdzia. Podczas kazania Biskup zacytował fragment powieści wielkiego polskiego poety Władysława Reymonta dotyczący piękna polskiej ziemi, która „niczym Matka pozwala nam żyć, karmi nas i uczy ofiarnej pracy”. Biskup w swej wypowiedzi wspomniał także o gospodarzach: „Rolnicy związani z ziemią, oddychający naturą byli i są ludźmi głęboko religijnymi bo wiedzą, że w przyrodzie dokonuje się jak gdyby wielka liturgia Boga- w pięknie przyrody odczuwa się jego bliskość, jego obecność”.

Po nabożeństwie barwne korowody wraz z gośćmi i mieszkańcami gminy wyruszyli na bobowski rynek, by móc cieszyć się owocnymi plonami podczas wspólnej zabawy.
Konferansjer wydarzenia Pan Krzysztof Górecki- aktor Teatru Ludowego w imieniu gospodarzy tegorocznych dożynek Pana Jacka Krupy – Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Pana Wacława Ligęzy – Burmistrza Bobowej powitał zebrany gości:Pana Ministra Wiesława Janczyka, licznie przybyłych Parlamentarzystów: Pana Stanisława Koguta, Panią Dorotę Niedzielę, Panią Barbarę Bartuś, Pana Józefa Leśniaka, Wicewojewodę Małopolski Pana Józefa Gawrona, Księdza Andrzeja Jeża – Biskupa Diecezji Tarnowskiej, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego: Pana dr Michael Groß Konsula Generalnego Niemiec, licznie przybyłych samorządowców: Panią Urszulę Nowogórską – Przewodniczącą Sejmiku Województwa Małopolskiego, Członków Zarządu Województwa Małopolskiego, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, przewodniczących rad oraz radnych województwa, powiatów i gmin, przedstawicieli służ mundurowych, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zgromadzonych: mieszkańców powiatu gorlickiego oraz Gminy i Miasta Bobowej, rolników i licznie przybyłe grupy wieńcowe.

Następnie Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza powitał serdecznie zgromadzonych gości na bobowskim rynku oraz podziękował Panu Marszałkowi za powierzenie gminie organizacji Wojewódzkich Dożynek jak i pomoc w realizacji zadania pracownikom: Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miejskiego w Bobowej oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa oraz Sołtysom, Sołectwom, Kołom Gospodyń Wiejskich oraz druhom z Ochotniczych Straż Pożarnych. Burmistrz Bobowej podkreślił w swej wypowiedzi piękno przybyłych do Bobowej wieńców dożynkowych będących arcydziełami sztuki ludowej oraz wyraził: „wdzięczność wszystkim rolnikom za ich pracę, trud jak i poświęcenie ,gdyż to właśnie im należy się szacunek i podziękowanie za przywiązanie do ojczystej ziemi.” Podczas wystąpienia Burmistrz Bobowej przedstawił zebranym historię oraz tradycje i kulturę pięknego i zarazem nowoczesnego miasta jakim jest Bobowa.

Następie na scenie zaprezentowały się Panie Maria Wąsik i Marta Michalik, które rozpoczęły obrzęd żniwny. Artystki w swych gwarowych i satyrycznych wystąpieniach przedstawiły piękno życia na wsi oraz związane z nim wielopokoleniowe tradycje. Obrzęd żniwny kontynuował Zespół Regionalny „Koronka” działający od 2002 roku przy Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, który zaprezentował przedstawienie pt.: „Wyzwoliny kosiarza” w reżyserii Pani Bogumiły Stefanii Kowalskiej.
Po inscenizacji na scenie pojawili się Starostowie uroczystości Państwo Urszula i Jan Mucha- rolnicy, gospodarujący na ternie ponad 100 ha i hodujący trzodę chlewną, którzy przekazali chleb Marszałkowi Województwa Małopolskiego Panu Jackowi Krupie. Podczas ofiarowania chleba Starościna XIX Dożynek Województwa Małopolskiego Pani Urszula Mucha powiedziała: „Wojewódzkie Dożynki dziś mamy, na ręce Marszałka chleb składamy. Nasza Bobowa pięknem stoi, niech Pan Marszałek po równo kroi, by wszystkim tego chleba starczyło, a w Małopolsce lekko się żyło. Wszystkim rolnikom za trud w podzięce składam ten bochen na Pana ręce”.

Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Jacek Krupa ucałował chleb oraz podziękował rolnikom za ich pracę, trud i poświęcenie oraz w swym wystąpieniu powiedział: „Wszystko zaczęło się przed wiekami od ziemi i od rolnika. Szczególnym symbolem plonów jest chleb -symbol życia, ale również ofiary. Dla nas na co dzień też jest symbolem życia, tym najważniejszym, bo bez chleba nie ma niczego. Spotykamy się żeby podziękować, ale również z uszanowaniem się pokłonić i powiedzieć wszystkim rolnikom w Małopolsce serdeczne- „Bóg zapłać”.

Podczas XIX Dożynek Województwa Małopolskiego wystąpiła także Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Pani Urszula Nowogórska, która podkreśliła jak różnorodna jest Małopolska zarówno pod względem regionalności, tradycji i kultury, które są naszą siłą, gdyż są:„przywiązaniem do tego, co tak naprawdę powinno być w naszych sercach głęboko zapisane.”

Następnie Wicewojewoda Małopolski Pan Józef Gawron, odczytał list od Prezydenta RP, a Pani Poseł Barbara Bartuś odczytała list od Premier Pani Beaty Szydło.

Po czym Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Jacek Krupa podzielił symboliczny pierwszy bochenek chleba częstując nim zacnych gości. Uroczystego dzielenia chleba dokonał także Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza oraz Wicewojewoda Małopolski Pan Józef Gawron i Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Pan Leszek Zegzda.

„Dożynkowa uroczystość stanowiła doskonałą okazję do podziękowań dla osób szczególnie zasłużonych dla regionu. Za podejmowanie licznych działań na rzecz lokalnych społeczności Zarząd Województwa Małopolskiego wyróżnił złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego „Krzyż Małopolski” Eugeniusza Królikowskiego, zaś srebrną Tadeusza Wójcika. Laureatów udekorował marszałek Jacek Krupa w towarzystwie przewodniczącej SWM Urszuli Nowogórskiej.”

Po uroczystym wręczeniu Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski nastąpiło ogłoszenie wyników oraz odczytanie protokołu Wojewódzkiego Konkursu Wieńców Dożynkowych. Komisja konkursowa w składzie: Przewodnicząca Komisji Pani Małgorzata Oleszkiewicz – starszy kustosz w Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Członkowie Komisji: Pani Urszula Iwańska – plastyk w Gimnazjum nr 4 w Dębicy oraz Pani Agnieszka Śliwa- Klara- plastyk w Zespole Szkół w Brzanie. „Główną nagrodę w kategorii wieńca tradycyjnego przyznano delegacji z gminy Tarnów, która wraz ze swoim wieńcem – w nagrodę -będzie reprezentowała Małopolskę podczas tegorocznych dożynek prezydenckich w Spale. W kategorii wieńca współczesnego zwyciężyło Stowarzyszenie Trzewoje z gminy Zator w powiecie oświęcimskim.

Podczas wojewódzkich dożynek poznaliśmy także laureatów pierwszej edycji konkursu „Niezwykła Małopolska Wieś 2017”. Ideę przedsięwzięcia przybliżył jego inicjator, Marszałek Województwa Małopolskiego w latach 2002-2006, Janusz Sepioł. Jak mówił, celem konkursu było wyróżnienie sołectw i ich mieszkańców aktywnie działających na rzecz podniesienia atrakcyjności swoich lokalnych ojczyzn, dbających o estetykę wsi oraz o ochronę dziedzictwa kulturowego.

Za najpiękniejszą i najbardziej urokliwą wśród wszystkich małopolskich wsi uznano słynący z malowniczych, lawendowych pól, Ostrów w gminie Proszowice. Kolejne miejsca w kategorii „Piękna Małopolska Wieś” zajęły Zalipie i Siedlce, a wyróżnienie otrzymały: Porąbka Uszewska, Bogoniowice i Lipnica Murowana. Natomiast w kategorii „Nowatorska Małopolska Wieś” na podium stanęły Chrząstowice w gminie Wolbrom, Pałecznica i Kościelisko. Wśród wyróżnionych sołectw znalazły się Kwapinka, Osiek, Piekary, Rzuchowa oraz Gnojnik.”
Goście Dożynek mogli także odwiedzać stoiska znajdujące się na bobowskim rynku, wśród których znalazły się stoiska gastronomiczne z tradycyjnymi posiłkami jak i również informacyjne oraz promocyjne.

Podczas dożynkowej zabawy na bobowskiej scenie zaprezentowali swe muzyczne talenty młodzi muzycy Zespołu Folkowego z Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej oraz artyści z zespołów regionalnych: „Nawojowiacy” i „Lipniczanie” oraz muzycy polskiej sceny rozrywkowej: Eleni i gwiazda wieczoru grupa De Mono.

inf.: www.malopolska.pl