Trwają prace przy budowie wielofunkcyjnego placu miejskiego w Bobowej.

Prace realizowane są przez firmę : Zakład Remontowo – Budowlany Łukasz Rejkowicz 33-180 Gromnik

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów pokolejowych w Bobowej”. Gmina Bobowa uzyskała na ten cel dofinansowanie w kwocie 1 426 494,95 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenie rewitalizowanego podobszaru II Bobowa.

W wyniku realizacji projektu powstanie wielofunkcyjny plac miejski (z funkcją targowiska miejskiego) do organizowania targów wraz z imprezami towarzyszącymi: wystawienniczymi i artystycznymi, przez co nastąpi ożywienie społeczne i gospodarcze zdegradowanych terenów pokolejowych.