Bobowa jako jedyna gmina w subregionie sądeckim uzyskała dofinansowanie do SAG

W dniu 25.08.2017 r. w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu  zostało  podpisane  2 umowy  na  dofinansowanie  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020   budowy  Strefy Aktywności Gospodarczej w miejscowości Siedliska oraz Przebudowy dróg gminnych bezpośrednio prowadzących do przyszłych terenów inwestycyjnych. Całkowita wartość projektu wynosi niemal 7 mln. zł. a dofinansowanie stanowi aż 77%.  Umowy podpisali Wicemarszałek Województwa Małopolskiego  Pan Stanisław Sorys oraz Burmistrz Bobowej  Pan Wacław Ligęza.  Przedmiotem projektu jest stworzenie nowej Strefy Aktywności Gospodarczej na terenie Gminy Bobowa. Inwestycja obejmuje kompleksowe uzbrojenie działek o powierzchni  ponad 12 ha w m. Siedliska wchodzących w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej.

Podpisanie umów odbyło się w obecności Posła na Sejm RP  Pana Stanisława Pasonia oraz Pani Urszuli Nowogórskiej – Przewodniczącej Sejmiku Województwa Małopolskiego.