Wycieczka Szlakiem Trzech Kultur – relacja

17 października 2018 r. odbyła się całodniowa edukacyjno–integracyjna wycieczka po Ziemi Gorlickiej – „Szlakiem Trzech Kultur” w ramach projektu – „Moja Ojcowizna” – wycieczki i warsztaty z dziedzictwa kulturowego, tradycji i zwyczajów na Ziemi Gorlickiej dla mieszkańców obszaru LGD „Beskid Gorlicki” jako przykład integracji, aktywizacji i budowania tożsamości lokalnej.”

Organizatorzy: Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolic, Szkoła Podstawowa w Sędziszowej, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Reca w Siedliskach

W programie było zwiedzanie synagogi w Bobowej i zapoznanie się z kulturą żydowską, którą w bardzo ciekawy sposób przybliżyła uczniom pani Barbara Kowalska.
W cerkwi w Hańczowej uczestnicy wyjazdu zapoznali się z cerwią prawosławną, jej wystrojem, obrzędami oraz poznali dziedzictwo kulturowe prawosławnych Łemków.
Po zwiedzeniu zabytkowego kościoła św. św. Filipa i Jakuba Apostołów w Sękowej była przerwa na obiad w „Starym Dworcu” – Bankietowa w Zagórzanach. Ostatnim miejscem zwiedzania podczas wycieczki był Biecz i zwiedzanie dwóch muzeów zabytkowego średniowiecznego miasta. Zwiedziliśmy Muzeum „Dom z Basztą” i Kromerówkę.

Opiekunami na wycieczce byli: pani Maria Bartoszek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Sędziszowej i panowie Daniel Durlak i Paweł Szura – nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Reca w Siedliskach. Kierownikiem na wycieczce była pani Anna Wiejaczka. Wszyscy pracowali jako wolontariusze.