Obchody Święta Niepodległości w Bobowej

W dniu 11 listopada 2018 r. w Bobowej  uroczyście świętowano 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 12:00 na bobowskim rynku wspólnym odśpiewaniem czterech zwrotek Hymnu Państwowego przy dźwiękach orkiestry dętej z Bobowej.  Akcja „Niepodległa do hymnu” zgromadziła wielu mieszkańców Bobowej i okolic. Zebrani trzymali w rękach biało-czerwone flagi, mieli również przypięte biało-czerwone kotyliony. Uczestnicy  otrzymali „Śpiewnik Pieśni Patriotycznych” wydany staraniem Gminy Bobowa, zawierający pieśni niepodległościowe i patriotyczne  z kolorową wkładką prezentującą organizowane w Gminie Bobowa   uroczystości patriotyczne  w latach 2016-2018. Korzystając ze śpiewnika mieszkańcy zaśpiewali  pieśni legionowe  oraz Rotę. Dodatkową atrakcją był przejazd wokół Rynku Bobowskiej Grupy Motocyklowej „Sokoły”.
O godz. 14:00 w Kościele pw. Św. Zofii odprawiona została uroczysta Msza święta w Intencji Ojczyzny,  której przewodniczył Proboszcz Parafii ks. dr Marian Chełmecki, nabożeństwu koncelebrował ks. Józef Uryga, proboszcz parafii w Stróżnej.
Po uroczystym nabożeństwie druhowie strażacy, poczty sztandarowe, przedstawiciele władzy, zaproszeni goście oraz mieszkańcy wyruszyli pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Generała Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, by oddać im cześć i hołd. Podczas podniesienia flagi państwowej przybyli goście odśpiewali wspólnie hymn narodowy.
Wiązanki  kwiatów pod pomnikami złożyli: Poseł na Sejm RP Pani Barbara Bartuś wraz z radnym Powiatu Gorlickiego Panem Krzysztofem Flądro oraz Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej Panem Wojciechem Szafrańcem, Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, wraz  Przewodniczącym Rady Miejskiej  w Bobowej  Panem Stanisławem Tabisiem oraz Sekretarzem Gminy Panią Zdzisławą Iwaniec, Wicestarosta Powiatu Gorlickiego Pan Jerzy Nalepka wraz z  radnym Powiatu Gorlickiego Panem Adamem Urbankiem.
Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Reca oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczyskach złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili  znicze na mogiłach żołnierzy poległych podczas I wojny światowej znajdujących się na cmentarzach wojskowych w Bobowej oraz w Siedliskach.
Przedstawiciele władzy, zaproszeni goście oraz mieszkańcy pod przewodnictwem Orkiestry Dętej z Bobowej udali się do sali widowiskowej „Koronka” gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Przybyłych gości powitał Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, prezentując  slajdy z tegorocznych uroczystości patriotycznych  w Gminie Bobowa związanych z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości.
W części artystycznej przed zgromadzoną publicznością wystąpili uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Wilczysk.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania książki autorstwa Pani Barbary Kowalskiej zatytułowanej „Walki o niepodległość z Bobową w tle, czyli rzecz o Bobowskich Bohaterach”. Z książki dowiadujemy się kim byli urodzeni na Bobowskiej Ziemi lub związani z nią ludzie, którzy potrafili włączyć się w walkę i na zawsze wpisać w wielkie wydarzenia polskiej historii. Od teraz nazwa „ulica Bohaterów Bobowej” stanie się mniej anonimowa, a płyty nagrobne na bobowskim cmentarzu będą przemawiać do nas życiorysami nietuzinkowych ludzi, którzy zasłużyli na miano bohaterów. Każdy obecny na spotkaniu otrzymał egzemplarz książki. Książka została sfinansowana ze środków Urzędu Miejskiego w Bobowej.