Wycieczka do Warszawy klasy VII i VIII SP Brzana

19 września 2019 roku uczniowie klas VII i VIII wraz z wychowawcami panią Marią Gryzło i Agnieszką Wiatr udali się na dwudniową wycieczkę do Warszawy. Zwiedzanie stolicy rozpoczęli od wizyty w Sejmie. W Sali Posiedzeń, w miejscu przeznaczonym dla gości zostali  zapoznani z historią oraz czasem współczesnym parlamentu.

Następnym, niezwykle ciekawym miejscem dla uczestników wycieczki był Stadion Narodowy PGE.  Wśród uczniów jest wielu kibiców piłki nożnej i wizyta na tym obiekcie była spełnieniem ich marzeń.  Dalszym punktem wycieczki była wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego. Nowoczesne, multimedialne muzeum zrobiło na uczestnikach duże wrażenie, dostarczyło wielu wspaniałych przeżyć i stanowiło wspaniałą, żywą lekcję historii. Pierwszy dzień wycieczki zakończono zwiedzaniem Centrum Pieniądza, które jest nowoczesnym ośrodkiem popularyzującym wiedzę na temat ekonomii i historii pieniądza.

Drugi dzień rozpoczęto  od  spotkania  grupy z przewodnikiem. Spacer ulicami Warszawy i zwiedzanie Starego Miasta, Krakowskiego Przedmieścia i Grobu Nieznanego Żołnierza okazały się niezwykłą podróżą w przeszłość, która pozwoliła uczniom zrozumieć to wyjątkowe miasto. W Centrum Nauki Kopernik stworzono uczniom okazję, by własnoręcznie dokonywać wielu doświadczeń naukowych, zobaczyć mechanizmy funkcjonowania ludzkiego organizmu, urządzeń i wielu aspektów otaczającego świata. Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w TVP, w tym zwiedzanie studio, w którym nagrywany jest program „Jaka to melodia”, a także miejsce, z którego na żywo emitowany jest program „Pytanie na śniadanie”.

Wszyscy uczniowie byli pod wrażeniem piękna naszej stolicy oraz liczby atrakcji, jakie można tu spotkać. Pozytywne wrażenia będą motywacją do ponownego odwiedzenia Warszawy.