XIX Gminny Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży w Bobowej

W dniu 29 maja 2018r. odbył się XIX Gminny Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży.

Organizatorem wydarzenia było Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, które zaprosiło do udziału grupy teatralne działające w szkołach na terenie gminy.
Udział  w wydarzeniu wzięło 5 zespołów: Teatr „Marionetka” ze Szkoły Podstawowej w Siedliskach z spektaklem pt.: „Perły szczęścia nie dają”, Teatr „Szpila” ze Szkoły Podstawowej w Stróżnej z przedstawieniem pt.: „Niebajka o Smogu”, Przedszkole Samorządowe z Bobowej z spektaklem pt.: „W pewnej bajce…”, Teatr „Iskierki” ze Szkoły Podstawowej w Jankowej z przedstawieniem pt.: „Oskar i Pani Róża”, Teatr „Chochliki ze Szkoły Podstawowej w Sędziszowej z spektaklem pt.: „Postrzyżyny”.

Celem przeglądu było:
– podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji teatralnych,
– tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży,
– inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej i wychowawczej,
– prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych,
– twórcze poszukiwanie rozwiązań inscenizacyjnych i scenograficznych,
– upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży,
– wymiana doświadczeń między pedagogami i instruktorami teatralnymi.

Jury po wspólnych naradach postanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsce i Złotą Maskę: Teatr „Iskierki” ze Szkoły Podstawowej w Jankowej
II miejsce i Srebrną Maskę: Teatr „Marionetka” ze Szkoły Podstawowej w Siedliskach
III miejsce i Brązową Maskę: Teatr „Szpila” ze Szkoły Podstawowej w Stróżnej

Wszystkie zespoły teatralne otrzymały dyplomy oraz słodycze za udział w Przeglądzie, natomiast zwycięscy otrzymali statuetki: Złotą Maskę, Srebrną Maskę oraz Brązową Maskę.
Nagrody ufundowało Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa jak i Jury serdecznie gratulują Laureatom i życzą dalszych sukcesów teatralnych oraz dziękują także nauczycielom za duży wkład pracy w przygotowanie dzieci i młodzieży do udziału w przeglądzie.