VIII Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 31 maja  2019 r. w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbyła się VIII Sesja Rady Miejskiej.

Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach:

  1. wyrażenia woli przystąpienia Gminy Bobowa jako partnera do projektu pn. „Przystanek Kultura” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020,
  2. przystąpienie do realizacji projektu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”,
  3. nabycia działek nr 1112, nr 1113 położonych w Bobowej z przeznaczeniem pod parking przy cmentarzu komunalnym w Bobowej,
  4. przyjęcia gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bobowa na lata 2019 – 2021,
  5. zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2019 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na 2019 rok Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018 r.,
  6. zmiany uchwały Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.