II miejsce dla kapeli Szabasówka w XI Powiatowym Konkursie Zespołów Instrumentalnych i Wokalno-Instrumentalnych

20 maja 2019r. w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu odbył się XI Powiatowy Konkurs Zespołów Instrumentalnych i Wokalno-Instrumentalnych pod patronatem starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego.

Celem konkursu była popularyzacja zainteresowań muzycznych, poszukiwanie i promowanie talentów. Umożliwienie młodzieży występu na scenie oraz konfrontacji własnych umiejętności z rówieśnikami.

Jury w składzie: mgr Sławomir Biel, mgr Jakub Curzydło, mgr Jarosław Kuśnierz oceniało brzmienie, muzykalność, intonację, poczucie rytmu, dobór repertuaru, aranżację, zachowanie sceniczne.

Po wysłuchaniu uczestników przyznano nagrody w kategoriach zespołów kameralnych i wokalno-instrumentalnych. Kapela Szabasówka zdobyła II miejsce w kategorii zespołów kameralnych i wokalno-instrumentalnych.

Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Zdjęcia ze strony facebookowej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu.