V Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 25 lutego 2019 r. w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbyła się V Sesja Rady Miejskiej.

Zostały podjęte następujące uchwały:

  1. zmiany Uchwały Nr V/34/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa,
  2. zmian w budżecie Gminy Bobowa na 2019 rok oraz zmiany w uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na 2019 rok Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018 r.,
  3. zmiany uchwały Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa,
  4. zmiany uchwały Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  5. zmiany uchwały Nr V/27/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  6. przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Bobowa Aktualizacja na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2021-2025,
  7. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Bobowej,
  8. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Bobowej oraz Radę Nadzorczą Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bobowej.