Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Sędziszowej i w Siedliskach

W niedzielę 24 lutego 2019r. w Szkole Podstawowej w Sędziszowej i w Domu Kultury w Siedliskach odbyły się zebrania wyborcze sołtysów i rad sołeckich. Spotkania otworzył Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, witając zgromadzonych mieszkańców, następnie przedstawił przebieg zebrań wyborczych. Głos zabrał także asp. Krzysztof Mirek funkcjonariusz Komisariatu Policji w Bobowej który podczas zebrania sołeckiego w Siedlikach przypomniał i wyjaśnił jak ważne jest noszenie odblasków po zmroku, w Sędziszowej poruszył temat licznych wandalizmów które mają miejsce w tym sołectwie gdzie nagminnie niszczone są znaki drogowe. Zarówno w Siedliskach jak i w Sędziszowej została poruszona kwestia bezpieczeństwa na drodze, mieszkańcy obu sołectw zgłaszali, iż boją się o swoje bezpieczeństwo z racji niedostosowywania prędkości przez samochody, a także motory które z ogromną prędkością jeżdżą po obwodnicy Sędziszowej i drogach głównych.

Podczas zebrań w obydwu sołectwach przegłosowano, iż kadencja sołtysów i rad sołeckich powołana zostanie na okres 5 lat. Zarówno w Sędziszowej jak i w Siedliskach funkcję sołtysa będą pełnić dotychczasowi sołtysi wsi, w Sędziszowej Pan Stanisław Tabiś, a w Siedliskach Pan Zdzisław Górka.

Zmiany osobowe natomiast nastąpiły w radzie sołeckiej zarówno w sołectwie Sędziszowa jak i w sołectwie Siedliska, lecz liczba członków rady nie uległa zmianie, w Sędziszowej radę sołecką będzie tworzyć 5 osób a w Siedliskach 9 osób. Obecni sołtysi podziękowali byłym członkom rad sołeckich za ich bezinteresowną pracę oraz wsparcie, dziękowali również mieszkańcom za zaufanie i oddane głosy dzięki którym znów mogą pełnić funkcję sołtysa, deklarując tym samym pomoc i zaangażowanie w sprawy mieszkańców.

Poniżej pełna lista członków rad sołeckich i sołtysów.

W Sędziszowej w wyborczym spotkaniu udział wzięło 46 osób. Na nową kadencję w latach 2019-2024 zostali powołani:

Sołtys – Tabiś Stanisław

Rada sołecka :

1. Maria Bartoszek

2. Agata Semla

3. Andrzelika Banaś

4. Stanisław Ligęza

5. Stanisław Mazur

W Siedliskach w wyborczym spotkaniu udział wzięło 67 osób. Na nową kadencję w latach 2019-2024 zostali powołani:

Sołtys – Górka Zdzisław

Rada Sołecka :

1. Motyka Robert

2. Magiera Józef

3. Podobiński Mieczysław

4. Siedlarz Stanisław

5. Cieśla Krzysztof

6. Libront Stefan

7. Augustyn Jacek

8. Gerlak Piotr

9. Truchan Andrzej

Gratulujemy, i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców sołectw.