DZIEŃ SENIORA W DOMU LUDOWYM W STRÓŻNEJ

                         Dzień Seniora to szczególne święto ludzi starszych, którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Stróżnej uczcili to święto 21 lutego. Uroczystość miała miejsce w Domu Ludowym w Stróżnej. Pan Dyrektor Andrzej Płaziński serdecznie powitał zaproszonych gości, którymi były babcie i dziadkowie składając im życzenia. Uczniowie z zerówki swoim występem nadały nastrój radości i wzruszenia. Z kolei uczniowie klas 1-3 recytowali piękne wiersze o najukochańszych seniorach. Dużo dobrego humoru i śmiechu pojawiło się gdy Kółko Teatralne Szpila zaprezentowało scenki kabaretowe nawiązujące do znaczenia członków rodziny w szczególności babć i dziadków… Wspaniałej atmosfery dodały piosenki. Odśpiewano 100 lat. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego złożyła życzenia.
              Rada Rodziców przygotowała dla gości kawę, herbatę i słodki poczęstunek.
        Część artystyczną przygotowali opiekunowie kółka teatralnego oraz wychowawcy klas.
               Oto galeria zdjęć.