Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej

W dniu 4 września 2017 r. w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Zebrani tłumnie uczniowie wraz z rodzicami zgromadzili się w budynku szkoły. Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej Pan Robert Gryzik powitał przybyłych gości: Burmistrza Bobowej Pana Wacława Ligęzę, Sekretarz Gminy Panią Zdzisławę Iwaniec, nauczycieli, uczniów oraz rodziców, po czym przedstawił nauczycieli oraz zaprezentował ich kierunki nauczania w szkole. Następnie Dyrektor Szkoły oddał głos Burmistrzowi Bobowej Panu Wacławowi Ligęzie, który serdecznie powitał liczną grupę uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. Poinformował, że samorząd Gminy podjął decyzję o adaptacji poddasza budynku szkoły na klasy lekcyjne, w związku z corocznym wzrostem liczby uczniów. W miesiącu wrześniu oddanych zostanie do użytku kolejnych 9 klas, co w znacznym stopniu poprawi warunki nauczania. Włodarz Gminy poinformował również, że w ciągu 2 lat Gmina realizować będzie projekt pn. Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka” o wartości prawie 1,4 mln. zł. z dofinansowaniem 70%

W ramach realizacji projektu planowane są :

  • warsztaty rękodzieła ludowego

  • warsztaty instrumentalne,

  • warsztaty taneczne,

  • warsztaty wokalne.

Warsztaty  instrumentalne  będą  organizowane w budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej.

Będzie możliwość dodatkowej nauki gry na różnych instrumentach. Po zakończeniu realizacji projektu planuje się utworzenie  kapeli muzycznej o charakterze ludowym.

Na zakończenie swojego wystąpienia Burmistrz wyraził wdzięczność Dyrektorowi oraz Radzie Pedagogicznej za pomoc w realizacji muzycznych przedsięwzięć na terenie Gminy oraz życzył samych sukcesów młodym artystom.