XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 4 września 2017 r. w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbyła się XXXVII Sesja Rady Miejskiej.

 1.  Podjęte zostały uchwał w sprawach:
 1. Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Siedliska działka Nr 517/5,

 2. Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Wilczyska część działki Nr 177/4, działka Nr 178,

 3. Uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa część działki Nr 126, część działki Nr 333, działki Nr 645/5 i 645/8, część działki Nr 676/2, część działki Nr 990/12, działka Nr 1007 i część działki Nr 1008/2 (część działki Nr 1008/4 po podziale), wieś Brzana część działki Nr 89, część działki Nr 234/2, wieś Jankowa działka Nr 14/2, wieś Stróżna część działki Nr 498/1 i część działki Nr 499/1, działka Nr 688/4, miasto Bobowa działka Nr 485/5,

 4. Uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Brzana działka Nr 112, wieś Jankowa część działki Nr 200, wieś Siedliska działka Nr 320/1, wieś Stróżna działka Nr 801/2, miasto Bobowa działka
  Nr 573,

 5. Nabycia działki zajętej pod przepompownie ścieków P-5 w miejscowości Jankowa,

 6. Zamiany działek nr 235/21 o pow. 0,1348 ha, nr 239/6 o pow. 0,0467 ha położonych
  w Bobowej stanowiących własność Gminy Bobowa na działkę nr 1140 o pow. 0,0425 ha położoną w Bobowej stanowiącą własność osób fizycznych,

 7. Przystąpienia Gminy Bobowa do Klastra Energii „Biała – Ropa”,

 8. Przystąpienia do Projektu rozwoju infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Działanie 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych,

 9. Wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Sękowa, Raslavice, Stropkov, Bobowa, Nizna Polanka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy
  w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego” w ramach naboru do Programu Intereg Polska – Słowacja na lata 2014 – 2020, Priorytet I: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza,

 10. Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Bobowa”,

 11. Udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Brusy,

 12. Zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017,

       ł) Zmiany uchwały Nr XXVIII/237/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia
2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

Podczas sesji Burmistrz Pan Wacław Ligęza przekazał nagrody uczennicom Szkoły Podstawowej w Wilczyskach, które w finale ogólnopolskim szkół podstawowych w mini piłce ręcznej w kategorii dziewcząt w dniach 10-12 czerwca 2017 r. w Głuchołazach zajęły III miejsce.

Skład drużyny:

Monika Gruca, Aleksandra Zabielny, Magdalena Serafin, Laura Skrzypek, Izabela Skrzypek, Julia Ligęza, Magdalena Jurek, Jolanta Brończyk, Natalia Tokarz, Justyna Gryzło, Gabriela Steinhoff, Weronika Pękala, Patrycja Święs.

Nagrody otrzymali również zawodnicy reprezentujący LKS Bobowa, którzy w finale ogólnopolskiego turnieju Kinder+Sport piłki siatkowej w kategorii trójek rozegranego w dniach 26-29 czerwca 2017 r. w Zabrzu zajęli III miejsce

Skład drużyny: Szymon Wacławik, Maciej Bogusz, Krzysztof, Szpila, Jakub Kuk.

Za osiągnięte sukcesy trenerzy Pan Zbigniew Ligęza i Pan Paweł Popardowski otrzymali nagrody Burmistrza.

Pan Zbigniew Ligęza przekazał Burmistrzowi statuetkę z podziękowaniem od uczniów Szkoły Podstawowej w Wilczyskach za pomoc i wspieranie działalności sportowej a zawodniczki obdarowały Burmistrza bukietem kwiatów.