Uroczyste przyjęcie do wspólnoty Dziewczęcej Służby Maryjnej

We wtorek 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny podczas Mszy św. o godzinie 18.00 nastąpiło przyjęcie 9 nowych kandydatek do grona Dziewczęcej Służby Maryjnej w parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej. Kandydatki otrzymały niebieski kołnierzyk, medalik M.B. Niepokalanej i złożyły przyrzeczenie, w którym zobowiązały się wiernie wypełniać zadania Służby Maryjnej. Opiekunkami grupy są s. Terezja Magiera i Pani Lucyna Hartig.

Dziewczęca Służba Maryjna, to przede wszystkim wewnętrzna formacja w duchu maryjnym. Patronką i opiekunką jest Najświętsza Maryja Panna, która uczy w Bożym świetle postrzegać to – co nas otacza, żyć i kochać tak jak Ona. Uczestnicząc w cotygodniowych spotkaniach, dziewczęta pogłębiają wiarę poprzez modlitwę, pracę, zabawę, śpiew.

Mszy św. przewodniczył proboszcz parafii ks. dr Marian Chełmecki: Przez parę miesięcy dziewczęta, które dziś przyjmujemy chodziły na spotkania, uczestniczyły w formacji, wspólnej modlitwie, poznawały cel, istotę przynależności do DSM i ćwiczyły się w wypełnianiu „Pięciu Zadań Dziecka Maryi”. Są świadome i pełne radości z tego faktu, że wstępują do DSM – mówił podczas kazania ks. proboszcz.
Kandydatki na ręce ks. proboszcza złożyły przyrzeczenie, w którym zobowiązały się do wiernego wypełniania 5 zadań Dziecka Maryi, którymi są: posłuszeństwo, wspólnota, radość, ofiara i przyjaźń z Jezusem.