Spotkanie autorskie pt. „Jak polski skrzat zdobywał świat w 50 lecie Orderu Uśmiechu”

W dniu 23 kwietnia 2018r. w sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej odbyło się Spotkanie autorskie pt. „Jak polski skrzat zdobywał świat w 50 lecie Orderu Uśmiechu”.
Spotkanie z pisarzem, publicystą Andrzejem Grabowskim zgromadziło licznie uczniów gminnych szkół, którzy z zaciekawieniem wsłuchiwali się w opowiadania i fragmenty dzieł przybyłego do Bobowej twórcy.
Pisarz w swym spotkaniu przedstawił zgromadzonym historię dotyczącą światowego fenomenu Orderu Uśmiechu oraz opowiastki związane z  „Przygodami skrzata Wiercipiętka”. Opowiadania pisarza przerwały liczne pytania młodych czytelników, którzy z zainteresowaniem wypytywali o pomysły, inspiracje, czy pierwsze spotkania autora z literaturą.
Spotkanie autorskie zakończyły wspólne pamiątkowe fotografie z pisarzem.