Trwają remonty przydrożnych kapliczek

Obecny stan kapliczki w Brzanie

Dzięki staraniom Burmistrza Wacława Ligęzy Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie na remont kolejnej zabytkowej kapliczki na terenie Gminy Bobowa. Dofinansowanie w wysokości 10 tysięcy złotych na realizację zadania pn. „Konserwacja i renowacja murowanej kapliczki z XIX/XX w. z figurą  Św. Jana Nepomucena położonej w Brzanie, działka 326/4” uzyskano w ramach konkursu Województwa Małopolskiego – KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2018. Całkowity koszt inwestycji wyniesie niemal 40 tysięcy złotych. Zakres prac ujętych w projekcie obejmuje wymianę konstrukcji dachu i pokrycia,  izolację fundamentów, remont schodów wejściowych, wymianę tynków elewacji i tynków wewnątrz kapliczki, konserwację polichromowanej figury Św. Jana Nepomucena.

Przypomnijmy, że w latach 2016 – 2017  została odrestaurowana Murowana Kapliczka Przydomowa z 1888 r. z figurą św. Floriana położona w Wilczyskach. Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 25 tysięcy złotych, z czego  10 tysięcy złotych stanowiło dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w ramach Programu Kapliczki Małopolski 2016 i 2017, natomiast pozostała część to wkład własny Gminy Bobowa. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule „Wykonano renowację murowanej kapliczki przydomowej z 1888r. w Wilczyskach

Burmistrz Bobowej stara się także o pozyskanie środków na renowację Kapliczki Św. Floriana znajdującej się na Bobowskim Rynku, która jest częścią Historycznego Układu Miasta wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków. Obecnie projekt jest w ocenie. Czekamy na wyniki.