Kolejne dofinansowania na remonty zabytkowych kościołów

Projekt pn. „Siedliska, Ołtarz boczny Matki Boskiej Bolesnej, XVII w.: kompleksowa konserwacja techniczna i estetyczna wraz z opracowaniem dokumentacji”, który został opracowany przez Gminę Bobowa dla Rektoratu pw. św. Mikołaja w Siedliskach otrzymał dofinansowanie ze środków:

– Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Ochrona Zabytków” w kwocie 40 000 zł,

– Województwa Małopolskiego, w ramach programu „Ochrona Zabytków Małopolski”  w kwocie 15 000 zł.

Projekt będzie realizowany w roku 2018 i ma na celu ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego na terenie Gminy Bobowa.

Kolejny projekt pn. „Bobowa, kościół pw. Wszystkich Świętych, XIV w., przekształcenie podniesienia w przestrzeni prezbiterium oraz estetyczne wykończenie posadzki w kościele”, który został opracowany przez Gminę Bobowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Bobowej także otrzymał dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w ramach Programu „Ochrona Zabytków Małopolski” , w kwocie 20 000 zł.

Projekt będzie realizowany w najbliższych miesiącach i ma na celu poprawę stanu (obecny stan na zajęciach) zachowania cennego pod względem kulturowym i historycznym XIV – wiecznego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Bobowej.

Gmina Bobowa mając na celu ochronę dziedzictwa kulturowego regionu aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu środków finansowych na remont zabytkowych obiektów świadcząc pomoc merytoryczną i przygotowując wnioski o dofinansowanie na ten cel.