Wykonano renowację murowanej kapliczki przydomowej z 1888r. w Wilczyskach

Zakończono realizację zadania pn. „Kompleksowa renowacja murowanej kapliczki przydomowej z 1888 r. położonej w Wilczyskach”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 23 559,46 zł, z czego 10 000,00 zł stanowiło dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w ramach Programu Kapliczki Małopolski 2016 i 2017, natomiast pozostała część to wkład własny Gminy Bobowa.

Inwestycję zrealizowano w dwóch etapach. W roku 2016 wykonano konstrukcję dachu, powały i pokrycie z dachówki, izolację fundamentu i opaskę przy cokole oraz ogrodzenie. Koszt całkowity tych prac wyniósł 14 826,46 zł, z czego 6 000,00 zł stanowiło dofinansowanie. W roku 2017 wykonano ankrowanie murów ściągami stalowymi, renowację tynków i malowanie, posadzkę wewnątrz kapliczki. Koszt całkowity tych prac wyniósł 8 733,00 zł,  z czego 4 000,00 zł stanowiło dofinansowanie.