Szkoła w Stróżnej czyta dzieciom

W ramach ” Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom’ na początku czerwca w Szkole Podstawowej w Stróżnej odbył się cykl spotkań czytelniczych wychowawców klas ze swoimi wychowankami. Większość pozycji przeznaczonych do czytania  wybrano ze złotej listy „Cała Polska czyta dzieciom” i dostosowano do każdej grupy wiekowej. Każda książka czy w poważny, czy w humorystyczny sposób niosła w sobie jakieś przesłanie. Efektem czytania były rysunki, na które dzieci przelały swoje odczucia.

Czytającymi byli: Pani mgr Zofia Szura kl.”0″, Pani mgr Joanna Purgal kl. I, Pani mgr Elżbieta Kurzawa kl. II, Pani mgr Wiesława Wiatr kl. III, Pani mgr Maria Włudyka kl. IV, Pani mgr Renata Chmielowska kl. V, Pan mgr Tomasz Tarasek kl. VI.

Pięknym zwieńczeniem głośnego czytania było spotkanie 9 czerwca br. z wydawcą Regionalnych Portali Informacyjnych Panem mgr Mateuszem Książkiewiczem, który przybliżył maksymy życiowe młodym przyjaciołom książek. Pan dyrektor mgr Andrzej Płaziński witając Jego osobę

dodał też, iż Pan Mateusz jest od niedawna prezesem Fundacji Pro Regionis.  Zacny gość w scenerii pięknych ilustracji dziecięcych odczytał wybrane bajki ludowe i filozoficzne.

Dla klas o-III prelegent wybrał niektóre utwory z książki ” Tańczący wielbłąd i inne bajki Ezopa” autorstwa Anny Milbourne,  natomiast dla klas IV-VI wybrane ” Bajki filozoficzne. Jak żyć razem?” Michela Piquemala.

Nasz gość młodszym czytelnikom zwrócił uwagę na ważne wartości, które powinny być rozwijane w życiu. Uwrażliwił na odpowiedzialność, skromność, uczciwość, życzliwość, pracowitość, łagodność i pokorę, wielkość przyjaźni. Pan Mateusz podkreślił, że dzięki tym mądrym zasadom moralnym życie staje się piękniejsze i bogatsze.

Z kolei starszym czytelnikom wydawca portali starał się zaszczepić np. dobre maniery, umiejętność współdziałania w grupie, bogactwo tradycji, rozsądne podejmowanie decyzji, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, prawdomówność, sprawiedliwe dzielenie się, pracowitość, szacunek, empatię, altruizm, czy rozwijanie swoich talentów.

Pan Mateusz nawiązał bardzo dobre relacje z dziećmi, umiejętnie zachęcił je do dyskusji, która zaowocowała właściwym zrozumieniem przesłań czytanych utworów.

Podsumowując wszystkie czytelnicze spotkania z książką Pani Agata Jankowska – główna koordynatorka tego przedsięwzięcia podziękowała Panu Mateuszowi Książkiewiczowi za przyjęcie zaproszenia i stwierdziła, że wspólne głośnie czytania z pewnością są ważne, ciekawe, przyjemne i pożyteczne. Zawsze wzbogacają one człowieka w wiedzę, mądrość i doświadczenie.