Nowa technologia na stacji uzdatniania wody w Bobowej

W maju 2017 r. informowaliśmy Państwa, że Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza podjął decyzję o zakupie i montażu filtra z lampami UV na ujęciu wody w Bobowej. Dziś to urządzenie już działa. Zostało włączone do ciągłej eksploatacji 7 czerwca 2017 r., a woda w gminnym wodociągu zyskała drugi dodatkowy stopień dezynfekcji.

Inwestycja montażu lamp UV w ciągu technologicznym stacji uzdatniania wody w Bobowej to koszt blisko 35 tysięcy złotych. Jest to najskuteczniejszy sposób sterylizacji wody pitnej – eliminuje bakterie i wirusy poprzez uszkodzenie ich DNA i RNA.

Naświetlanie wody światłem ultrafioletowym jest metodą dezynfekcji, która nie wprowadza żadnych środków chemicznych, nie zmienia smaku i zapachu wody oraz nie grozi przedawkowaniem środka dezynfekcyjnego. Urządzenie wyposażone jest także w elektroniczny układ sterowniczy oraz alarmowy. Gwarantuje wysoką skuteczność, niezawodność działania oraz długotrwałość przy jednocześnie minimalnej obsłudze. Posiada również: licznik całkowitego czasu pracy, licznik liczby wyłączeń, optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika UV, dźwiękowy wskaźnik uszkodzenia promiennika UV, elektroniczny miernik promieniowania UV, zabezpieczenie temperaturowe, które wyłączy promienniki w przypadku zaniku przepływu i wzrostu temperatury. Nie ma możliwości przedawkowania promieniowania UV podczas dezynfekcji wody w korpusie sterylizatora.

Dzięki powyższym zabiegom mieszkańcy korzystający z sieci wodociągowej, która w naszej gminie mierzy już ponad 56 km, zyskali dodatkową gwarancję jakości dostarczanej im wody.