STYPENDIUM SZKOLNE- Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje:

  1. Decyzje w sprawie stypendium szkolnego należy odbierać w dniach od 24 listopada do 30 listopada 2017r w pokoju Nr 2

  2. Faktury należy składać w dniach od 24 listopada do 30 listopada 2017r w pokoju Nr 2

  3. Wypłata stypendium od 8 grudnia do 13 grudnia 2017r (pod warunkiem rozliczenia się z faktur)