Ślubuję być dobrym Polakiem

Uroczystość pasowania 14 uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Jankowej miała miejsce w dniu 18 października. Na wstępie akademii Pani Dyrektor Alicja Rodak powitała serdecznie wszystkich pierwszoklasistów i ich rodziców. W czasie uroczystości zgromadzeni na widowni rodzice, nauczyciele młodszych klas mogli usłyszeć wiersze wyrecytowane przez pierwszaków oraz piosenki w ich wykonaniu.

„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię mojej klasy i szkoły, będę się uczył w szkole jak kochać ojczyznę, jak dla niej pracować kiedy urosnę, będę się starał być dobrym kolegą, a swym zachowaniem i nauką, będę sprawiał radość rodzicom i nauczycielom”– takimi słowami wszyscy uczniowie klasy pierwszej złożyli ślubowanie na Sztandar Szkoły. Uroczystego aktu pasowania symbolicznym ołówkiem dokonała Pani Dyrektor. Dobre rady pierwszoklasiści otrzymali od swoich starszych kolegów z klasy drugiej. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki od Pani Dyrektor, wychowawczyni Izabeli Myśliwiec i od uczniów klasy drugiej.

Po uroczystej akademii uczniowie udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców.