Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Stróżnej

„Nauczyciel… to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to, co w nim najlepszego, cudzym dzieciom.” /D. Beisser /

Uroczyste obchody tradycyjnego Dnia Nauczyciela odbyły się 12 października 2017 roku. Wzięli w nim udział nie tylko nauczyciele, ale także pracownicy administracji i obsługi.

Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud, poświęcenie i troskę o dobro wychowanków. Najprzyjemniejszym  punktem tej imprezy były humorystyczne wiersze i piosenki mówiące o szkole.

Wiele ciepłych słów uznania i szacunku popłynęło z ust przewodniczącej Rady Rodziców p. Wandy Zielińskiej.

W dowód wdzięczności Rada Rodziców obdarowała  kwiatkiem każdego pracownika.

Pan Dyrektor wręczył nauczycielom nagrody jubileuszowe. Mówił o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Podziękował za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzył wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Akademia zakończyła się poczęstunkiem i spotkaniem towarzyskim wszystkich pracowników oświaty z Radą Rodziców. Tak wspaniałą akademię przygotowali: p. Joanna Purgal i p. Tomasz Tarasek.