Rozpoczęto prace przy  realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobowa i Jankowa oraz budowa chodnika i parkingu wraz z pogłębieniem rowu w miejscowości Jankowa”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Rozpoczęto prace przy  realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobowa i Jankowa oraz budowa chodnika i parkingu wraz z pogłębieniem rowu w miejscowości Jankowa”. Planowany termin zakończenia prac – 30.06.2020 r.

Zadanie ma na celu wspieranie lokalnego rozwoju i kształtowanie przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 981 w miejscowości Bobowa i Jankowa, chodnika przy drodze powiatowej w Jankowej oraz parkingu w miejscowości Jankowa co wpłynie na podniesienie atrakcyjności obszarów wiejskich i promocję rozwoju przestrzennego w oparciu o zasady kształtowania polityki przestrzennej.

Dzięki realizacji zadania powstanie nowy chodnik przy drodze powiatowej 1465 K w miejscowości Jankowa na długości 180 m, parking (28 miejsc postojowych) przy Domu Kultury w Jankowej oraz oświetlenie uliczne wzdłuż ulicy Węgierskiej z Bobowej do Jankowej w ilości 37 lamp.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”.
Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 016 660,21 zł, kwota dofinansowania 608 732,00 zł.