Rekonstrukcja wprowadzenia Stanu Wojennego – materiał filmowy

W niedzielę, 13 grudnia 2020 r. przypada 39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Zapraszamy do obejrzenia i przypomnienia sobie rekonstrukcji tego wydarzenia, która miała miejsce w Bobowej 16 grudnia 2018 r. Tego dnia o godzinie 14 bobowski rynek stał się żywym obrazem wydarzeń z dnia 13 grudnia 1981 roku. Wtedy to o godz. 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju. Wspomnienia z tego bolesnego okresu zostały przedstawione w pięknej i realistycznej inscenizacji której pomysłodawcą był Pan Józef Gucwa. Była to niezwykła lekcja historii dla młodego pokolenia, a także wzruszająca i bolesna podróż w czasie dla tych, którzy jeszcze pamiętają trudne codzienne życie z jakim trzeba było się zmierzyć podczas stanu wojennego.