„Poznajemy dziedzictwo UNESCO na Ziemi Gorlickiej”- wycieczka Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolic

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolic zorganizowało w sobotę 6 października 2018 r. całodniową edukacyjno – integracyjną wycieczkę dla 40 osób – mieszkańców z obszaru LGD „Beskid Gorlicki” – „Poznajemy dziedzictwo UNESCO na Ziemi Gorlickiej” – zwiedzanie cerkwi w Kwiatoniu, Owczarach, kościółka w Binarowej i Muzeum w Gorlicach.”

W sobotni słoneczny, jesienny poranek wyjechaliśmy na całodniową wycieczkę po Ziemi Gorlickiej. Najpierw zwiedzaliśmy piękną cerkiew w Kwiatoniu. Z wielką pasją dzielił się wiedzą o zabytkowym obiekcie i historii miejscowości przewodnik pan Jan Hyra.

Również w Owczarach zwiedzając cerkiew dowiedzieliśmy się dużo o zwiedzanym zabytku, życiu Łemków, ich losach po II wojnie światowej od pani przewodnik Renaty Bania. Podobnie jak poprzednio z zainteresowaniem oglądaliśmy ikonostas, wyposażenie cerkwi, jej dzieje i informacje o renowacji.

Kolejnym punktem na trasie naszej wycieczki było Muzeum Regionalne PTTK w Gorlicach. Tu zapoznaliśmy się szczegółowo z przebiegiem zarówno „Bitwy pod Gorlicami” w 1915 roku, jak i działaniami związanymi z I wojną światową. Pani przewodnik Katarzyna Liana w bardzo interesujący sposób przekazała nam również wiele ciekawostek związanych z destylacją ropy naftowej, rolą Ignacego Łukasiewicza dla rozwoju przemysłu naftowego.

Po przerwie na bardzo smaczny obiad w „Starym Dworcu” w Zagórzanach udaliśmy się do ostatniego z zaplanowanych do zwiedzania obiektów z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Była to Binarowa. Kościółek, który zachwyca nie tylko Polaków. Byliśmy w tym dniu jedną z pięciu grup zwiedzających. Przed nami byli turyści z Pomorza, z Wejherowa a po nas miała być jeszcze grupa sześćdziesięciu Hiszpanów. Oprowadzająca nas po kościółku pani przewodnik Małgorzata Nalepa zachwyciła nas wszystkich. Tym, z jaką pasją opowiada o zabytku, jak dużo o nim wie i jak jej leży na sercu promocja kościółka, który na nią zasługuje.

Podobnie jak wszystkie poprzednio zwiedzane przez nas obiekty. Poprzez zwiedzanie, zakup pamiątek, kartek, zabranie przez nas materiałów promocyjnych z odwiedzanych miejsc, które można wysłać do rodziny, znajomych możemy pośrednio przyczynić się do ich promocji.

Anna Wiejaczka – kierownik wycieczki, koordynator projektu

Wycieczka była jednym z działań realizowanego przez stowarzyszenie projektu „Moja Ojcowizna – wycieczki i warsztaty z dziedzictwa kulturowego, tradycji i zwyczajów na Ziemi Gorlickiej dla mieszkańców obszaru LGD „Beskid Gorlicki” jako przykład integracji, aktywizacji i budowania tożsamości lokalnej.” Na ten cel pozyskaliśmy kwotę 22 030 zł w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.

Celem zadania jest m.in. uatrakcyjnienie sposobów spędzania wolnego czasu, promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Gorlickiego oraz wzmacnianie tożsamości kulturowej.

Zadanie ma na celu integrację ludzi i rozbudzanie zainteresowań tradycją i kulturą regionu oraz daje możliwość rozwijania nowych umiejętności: tanecznych, teatralnych, koronkarskich, muzycznych i innych. Jest też atrakcyjną formą aktywizacji środowiska.

Będą to różnorodne formy integracji, kształcenia i rozwijania kompetencji kulturowych społeczeństwa oraz kreatywności wśród dzieci i dorosłych – mieszkańców Sędziszowej ale też gminy Bobowa, powiatu gorlickiego.

Cel ten będzie osiągnięty poprzez pozaszkolne projekty warsztatowe, edukacyjne i artystyczne, które stworzą nową jakość, jak również zwiększą dostępność mieszkańców naszej wioski i okolic do wysokiej jakości oferty kulturalnej dotyczącej dziedzictwa kulturowego Ziemi Gorlickiej.

Realizacja zamierzonych działań wpłynie również na poznanie zwyczajów i tradycji ludowych. Jesteśmy spadkobiercami kultury naszych przodków i chętnie dzielimy się nią z innymi, dlatego też efekty warsztatów będą promowane w regionie.

Mamy nadzieję, że projekt umożliwi upowszechnianie wiedzy i kontynuację w przyszłości podobnych działań aktywizujących i integrujących a przede wszystkim zagwarantuje rozwój zainteresowania historią regionu i jego dziedzictwem szczególnie dzieci i młodzieży.

Jest to też wyrównywanie szans edukacyjnych i integracyjnych poprzez zwiększenie dostępności do sektora usług społecznych takich jak kultura, rekreacja, aktywizacja społeczna i kulturowa mieszkańców naszej miejscowości i całego obszaru LGD „Beskid Gorlicki”.