Spotkanie wielkanocne Koła Gospodyń Wiejskich w Stróżnej

We wtorek 30 kwietnia 2019 r. w Domu Ludowym w Stróżnej odbyło się spotkanie wielkanocne Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich wsi Stróżna. Główną ideą spotkania było kultywowanie tradycji związanych ze świętami Wielkanocnymi, dlatego też nie zabrakło na stołach wspaniałych potraw i wypieków. Z zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili: Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Małgorzata Molendowicz, Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Pani Beata Król, sołtys wsi Stróżna Pani Agnieszka Ligęza, a także przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej ze Stróżnej.